Anunț nr. 46189/2022
23.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
 
            C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANȚA prin DONPREST COM SRL, cu sediul în Județul Constanța, Comuna Agigea, strada Ecluzei, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”REABILITARE ȘI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STĂVILAR MOBIL KM. 4+337”, amplasat în orașulș Cernavoda, Baraj Stăvilar Mobil km. 4+337, Județul Constanța.
           Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic între orele 9-13, și la sediul titularuluiC.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANȚA prin DONPREST COM SRL, u sediul în Județul Constanța, Comuna Agigea, strada Ecluzei, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
          Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, între orele 9-13.

         

Descarca
(3 desc.)
Anunț nr. 44506/2022
11.11.2022

INFORMARE

        Această informare este efectuata de CN ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA, Str. Ecluzei nr.l Agigea, Cod poştal 907015, Contanţa, tel. 0 241 738505, ce solicita de la ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CONSTANTA, AVIZ DE GOPSODARIRE A APELOR, pentru activitatea: “REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STAVILAR MOBIL KM 4+337”.

  • Investitia este existenta.
  • Ca rezultat al activitatii NU rezulta ape uzate menajere.
  • Solicitarea de Aviz de Gospodărire a Apelor este conforma cu Legea Apelor 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.
  • Persoanele care doresc informaţii privitoare la solicitarea AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR pot contacta solicitantul la adresa menţionata.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului si Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa, Bd. Mircea cel Batran, nr. 127, Constanta, tel. 0241.673.036, biroul Avize si autorizaţii, după data de 11.11.2022.

Documentul poate fi descărcat accesând butonul de mai jos.

Descarca
(5 desc.)
Anunț nr. 40173/2022
19.10.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin VICEPRIMAR CÎRJALI ȘERIF anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare strada Prundului (între str. Avram Iancu și Drum Centură)”, propus a fi amplasat în județul Constanța orașul Cernavodă, strada Prundului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 9,00-13,00 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunt nr. 37767/2022
04.10.2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, cu sediul Orașul Cernavodă, str. Ovidiu, nr.11, jud. Constanța, titular al proiectului: CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ ZONA BLOCURI H2-H7, STR. MEDGIDIEI propus a fi amplasat în oraș Cernavodă, str. Medgidiei – zona bl.H2-H7, județul Constanța, anunță publicul înteresat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , pentru proiectul: CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ ZONA BLOCURI H2-H7, STR. MEDGIDIEI propus a fi amplasat în oraș Cernavodă, str. Medgidiei – zona bl.H2-H7, județul Constanța

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http:\\ apmet.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii, observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunț nr. 38110/2022
04.10.2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , pentru proiectul: ”AMENAJARE PARCARE PENTRU AUTOCAMIOANE, ZONA DANE AGABARITICE CNE, ORAȘ CERNAVODĂ” propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Cernavodă, Drum de centută- Zona dane agabaritice CNE.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http:\\ apmet.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii,observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunț nr. 36582/2022
23.09.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM CONSTANȚA : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  Amenajare strada Prelungirea Seimeni (între str. Nichita Stănescu și ieșirea din localitate),  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Prelungirea Seimeni intravilan, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  autorității competente pentru protecția mediului Constanța str. Unirii, nr. 23 județul Constanța zilnic între orele 9- 13 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

Anunț nr. 26597/2022
23.09.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM CONSTANȚA : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  Modernizare infrastructură rutieră str. Anghel Saligny,  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Anghel Saligny intravilan, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța str. Unirii, nr. 23 judetul Constanta zilnic între orele 9- 13 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

Adresa nr. 25667/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE TRAME STRADALE CARTIER COCHIRLENI,  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Nucului, intravilan, județul Constanța .

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

Anunț nr. 25668/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ- prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare infrastructură rutieră str. Anghel Saligny, propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, intravilan, județul Constanța.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judeșul Comnstanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

ANUNȚ ÎNTRERUPERE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
26.04.2022

Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că în data de 27.04.2022, în intervalul orar 09:00-17:00 se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum situate pe străzile: Nicolae Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Radu Iordăchescu, Victoriei, Mircea Eliade, Tudor Stavru, Răzoare, Ioachim Ionașcu, Ghioceilor, Aurorei, Terra, 1933, 1848, 1919, 1877, I.D. Chirescu, Corbului, Salciei, Liliacului-zona Bloc H, Avram Iancu-zona bl. E și D, Prel Seimeni.

Lucrările se execută au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

E-Distribuție Dobrogea

Informare referitoare la igienizarea terenurilor prin ardere
30.03.2022