Adresa nr. 25667/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE TRAME STRADALE CARTIER COCHIRLENI,  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Nucului, intravilan, județul Constanța .

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

Anunț nr. 25668/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ- prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare infrastructură rutieră str. Anghel Saligny, propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, intravilan, județul Constanța.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judeșul Comnstanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

ANUNȚ ÎNTRERUPERE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
26.04.2022

Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că în data de 27.04.2022, în intervalul orar 09:00-17:00 se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum situate pe străzile: Nicolae Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Radu Iordăchescu, Victoriei, Mircea Eliade, Tudor Stavru, Răzoare, Ioachim Ionașcu, Ghioceilor, Aurorei, Terra, 1933, 1848, 1919, 1877, I.D. Chirescu, Corbului, Salciei, Liliacului-zona Bloc H, Avram Iancu-zona bl. E și D, Prel Seimeni.

Lucrările se execută au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

E-Distribuție Dobrogea

Anunț de informare a publicului nr. 14517/12.04.2022
14.04.2022

ANUNȚ DE INTENȚIE

Privind elaborarea documentației: „ P.U.Z. „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAX P+2E

Strada Dealul Vifor, NC 104812, Parcela A439/1/1, lot 1/1/1, sector 1,

Oraș Cernavoda, Județ Constanța

INIȚIATOR: ZAMFIR CRISTIAN-MARIAN si ZAMFIR TEODORA-DIANA

Domiciliu: Oraș Cernavoda, strada Mihai Eminescu, nr.18, bl.O2A, sc. B, ap.26

ELABORATOR: HAZART DESIGN S.R.L.

Sediu: Strada Ceahlăul, nr. 7, bl. 38A, sc. 1, Sector 6, București, e-mail: hazart.concept@gmail.com

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

ZAMFIR CRISTIAN-MARIAN și ZAMFIR TEODORA-DIANA domiciliați în Orașul Cernavoda, în calitate de beneficiari, doresc stabilirea condițiilor de parcelare și condițiile de mobilare a parcelelor în vederea construirii unui ansamblu de locuine individuale, cu regim de înălțime P+2E pe parcela identificată cu NC 104812, Parcela A439/1/1, lot 1/1/1 (6.141 mp), situată pe Strada Dealul Vifor, Oraș Cernavoda.

Prin Planul Urbanistic Zonal inițiat de beneficiari, reprezentați de HAZART DESIGN S.R.L., cu sediul în București, Strada Ceahlăul, nr. 7, se vor defini condițiile de mobilare ale parcelelor în corelare cu vecinătățile și se va reglementa din punct de vedere urbanistic (funcțiuni, regim de aliniere, regim de înălțime, circulații, rețele stradale).

Observațiile și propunerile pot fi transmise în perioada 14.04.2022-29.04.2022, prin poștă sau la sediul Primăriei Orasului Cernavoda, pe adresa Strada Ovidiu, nr. 11, sau pe adresa de e-mail a primăriei Orașului Cernavoda secretariat@primaria-cernavoda.ro

Descarca
3 descărcări
Informare referitoare la igienizarea terenurilor prin ardere
30.03.2022