Anunț 16862-16870/2023
11.05.2023

ÎN ATENŢIA LOCATARILOR BLOCURILOR F1 ȘI F2 – STRADA PANAIT CERNA

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36, ALIN. (2) ŞI (6) DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR NR. 18 / 19.02.1991, CARE STABILESC LA:
ART. 36
(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.
(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.
PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODA VĂ SOLICITĂ SĂ VĂ PREZENTAŢI LA CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI SĂ DEPUNEŢI SOLICITARE ÎN ACEST SENS PÂNĂ LA DATA DE 22.05.2023.
MENŢIONĂM CĂ CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOTITĂ DE COPII ALE ACTULUI DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare / certificat de moştenitor / act partaj / contract donatie, etc.) ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR.
Descarca
(7 desc.)
În atenția crescătorilor de animale
19.04.2023
Vǎ aducem la cunoștinţǎ cǎ prin Hotararea Consiliului local nr. 58 / 28.02.2023 s-a aprobat vizarea contractelor de închiriere încheiate în perioada 2017-2022.
Vă invităm să depuneţi solicitare în acest sens la Centrul de Informare pentru Cetăţeni. Cererea va fi însoţită de contractele originale deţinute.
            De asemenea, vă informăm că prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat preţul precum şi atribuirea directǎ / licitaţia pentru urmǎtoarele terenuri libere, destinate pǎșunatului sau producerii de furaje:
 

Nr. cod plansa

Nume trup pajiste

Unitate amenajistica

Suprafata parcela (ha)

Face parte din blocul fizic

2

DJ 223

PS 18, lot 2

1.4678

6

60

DJ 223

A6/2

2.3200

8

61

DJ 223

A6/3

4.5000

8

4

DJ 223

PS 18, lot 1

3.3000

12

7

APA CALDA

P32

0.8135

82

8

APA CALDA

N31

3.0083

-

9

APA CALDA

N 159/1

7.9977

82

15

VALEA DERMENGIULUI

PS 159/3

6.2597

160

23

TIBRINU

PS 173 REST

3.0000

150

31

HOTAR SALIGNY

TF 223

1.1466

304

36

CNE

P 231/9

2.1700

365

42

CNE

PS 261

3.7100

- si 371

63

CNE

PS 248

2.2518

479

65

CNE

PS249/1

1.3232

490

67

HINOG

P386/1

2.4873

471

68

HINOG

P386/2

1.7208

546

69

HINOG

P386/3

3.6254

546

70

HINOG

Np 329/3

2.5055

-

TOTAL GENERAL

53.6076

 

Cei interesaţi sunt invitaţi sǎ depunǎ cerere la Centrul pentru Informare Cetǎţeni.
Descarca
(8 desc.)
Anunț nr. 9426/2023
20.03.2023

ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA LOCATARILOR BLOCULUI O2A – STRADA MIHAI EMINESCU şi BLOCULUI O2B – STRADA CRIŞAN

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36, ALIN. (2) ŞI (6) DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR NR. 18/19.02.1991, CARE STABILESC LA:

ART. 36

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODA VĂ SOLICITĂ SĂ VĂ PREZENTAŢI LA CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI SĂ DEPUNEŢI SOLICITARE ÎN ACEST SENS PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2023.

MENŢIONĂM CĂ CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOTITĂ DE COPII ALE ACTULUI DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare / certificat de moştenitor / act partaj / contract donatie, etc.) ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR.

Descarca
(8 desc.)
Anunț nr.6277/2023
22.02.2023

ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA LOCATARILOR BLOCURILOR M7 – M9 DIN STRADA UNIRII

 

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36, ALIN. (2) ŞI (6) DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR NR. 18 / 19.02.1991, CARE STABILESC LA:

ART. 36

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODA VĂ SOLICITĂ SĂ VĂ PREZENTAŢI LA CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI SĂ DEPUNEŢI SOLICITARE ÎN ACEST SENS PÂNĂ LA DATA DE 08.03.2023.

MENŢIONĂM CĂ CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOTITĂ DE COPII ALE ACTULUI DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare / certificat de moştenitor / act partaj / contract donatie, etc.) ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR.

Descarca
(7 desc.)
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Orașul Cernavodă
20.01.2023

ORAȘUL CERNAVODĂ prin VICEPRIMAR CÎRJALI ȘERIF anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „MODERNIZARE TROTUARE DRUM JUDEȚEAN 223C ȘI PRELUNGIREA ACESTUIA, ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA – STRĂZILE MEDGIDIEI ȘI CANALULUI, propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Cernavodă, str.Medgidiei/Canalului.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judetul Constanta zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODA, prin Viceprimar Cîrjali Șerif, cu adresa în orașul Cernavodă, str. Ovidiu, nr. 11, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, între orele 9-13.

Descarca
(15 desc.)
Anunț nr. 1491/2023
13.01.2023
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

S. N. NUCLEARELECTRICA SA, prin Sucursala CNE Cernavodă anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de construire a instalaţiei de detritiere apă grea” (CTRF) amplasat în oraşul Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 2 (Platforma CNE Cernavodă), judeţul Constanţa.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) din municipiul Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 12, sector 5, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 17:00, vineri între orele 8:30 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.mmediu.ro/articol/lucrari-de- construire-a-instalatiei-de-detritiere-apa-grea/3022.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul MMAP din municipiul Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 12, sector 5 şi pe adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului (MMAP).

Descarca
(7 desc.)
Anunț nr. 46189/2022
23.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
 
            C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANȚA prin DONPREST COM SRL, cu sediul în Județul Constanța, Comuna Agigea, strada Ecluzei, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”REABILITARE ȘI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STĂVILAR MOBIL KM. 4+337”, amplasat în orașulș Cernavoda, Baraj Stăvilar Mobil km. 4+337, Județul Constanța.
           Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic între orele 9-13, și la sediul titularuluiC.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANȚA prin DONPREST COM SRL, u sediul în Județul Constanța, Comuna Agigea, strada Ecluzei, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
          Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, între orele 9-13.

         

Descarca
(8 desc.)
Anunț nr. 40173/2022
19.10.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin VICEPRIMAR CÎRJALI ȘERIF anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare strada Prundului (între str. Avram Iancu și Drum Centură)”, propus a fi amplasat în județul Constanța orașul Cernavodă, strada Prundului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 9,00-13,00 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunt nr. 37767/2022
04.10.2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, cu sediul Orașul Cernavodă, str. Ovidiu, nr.11, jud. Constanța, titular al proiectului: CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ ZONA BLOCURI H2-H7, STR. MEDGIDIEI propus a fi amplasat în oraș Cernavodă, str. Medgidiei – zona bl.H2-H7, județul Constanța, anunță publicul înteresat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , pentru proiectul: CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ÎN ORAȘUL CERNAVODĂ ZONA BLOCURI H2-H7, STR. MEDGIDIEI propus a fi amplasat în oraș Cernavodă, str. Medgidiei – zona bl.H2-H7, județul Constanța

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http:\\ apmet.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii, observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunț nr. 38110/2022
04.10.2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , pentru proiectul: ”AMENAJARE PARCARE PENTRU AUTOCAMIOANE, ZONA DANE AGABARITICE CNE, ORAȘ CERNAVODĂ” propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Cernavodă, Drum de centută- Zona dane agabaritice CNE.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http:\\ apmet.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii,observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunț nr. 36582/2022
23.09.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM CONSTANȚA : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  Amenajare strada Prelungirea Seimeni (între str. Nichita Stănescu și ieșirea din localitate),  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Prelungirea Seimeni intravilan, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  autorității competente pentru protecția mediului Constanța str. Unirii, nr. 23 județul Constanța zilnic între orele 9- 13 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

Anunț nr. 26597/2022
23.09.2022

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM CONSTANȚA : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  Modernizare infrastructură rutieră str. Anghel Saligny,  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Anghel Saligny intravilan, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța str. Unirii, nr. 23 judetul Constanta zilnic între orele 9- 13 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

Adresa nr. 25667/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE TRAME STRADALE CARTIER COCHIRLENI,  propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, str. Nucului, intravilan, județul Constanța .

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 județul Constanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

Anunț nr. 25668/2022
04.07.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODĂ- prin viceprimar Cîrjali Șerif, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare infrastructură rutieră str. Anghel Saligny, propus a fi amplasat în orașul Cernavodă, intravilan, județul Constanța.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judeșul Comnstanța zilnic între orele 9- 13 și la sediul titularului: ORAȘUL CERNAVODĂ, str. Ovidiu, nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 -14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANȚA, municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, între orele 9-13.

ANUNȚ ÎNTRERUPERE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
26.04.2022

Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că în data de 27.04.2022, în intervalul orar 09:00-17:00 se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum situate pe străzile: Nicolae Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Radu Iordăchescu, Victoriei, Mircea Eliade, Tudor Stavru, Răzoare, Ioachim Ionașcu, Ghioceilor, Aurorei, Terra, 1933, 1848, 1919, 1877, I.D. Chirescu, Corbului, Salciei, Liliacului-zona Bloc H, Avram Iancu-zona bl. E și D, Prel Seimeni.

Lucrările se execută au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

E-Distribuție Dobrogea

Informare referitoare la igienizarea terenurilor prin ardere
30.03.2022