Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
02.11.2022
Legea nr. 52 din 21.01.2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică – extras:
Art. 6.
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
 Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail: secretariat@primaria-cernavoda.ro, în perioada 02 noiembrie - 19 decembrie 2022, ora 16:00.

Descarca
(4 desc.)
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică și a procedurii de recuperare a sumelor avansate din bugetul local
24.03.2022
Legea nr. 52 din 21.01.2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică – extras:
Art. 6.
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
 Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică:

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică și a procedurii de recuperare a sumelor avansate din bugetul local

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail: secretariat@primaria-cernavoda.ro, în perioada 25 martie-4 aprilie 2022, ora 16:00.

Descarca
(14 desc.)