Anunț afișare propunere listă de priorități - 2022
22.03.2022

ANUNȚ

       Primăria orașului Cernavoda a primit în perioada 04 ianuarie – 04 februarie 2022 în urma anunțului public nr. 34/03.01.2022 cereri pentru locuințe de tip ANL în vederea întocmirii listei de priorități aferentă anului 2022.

     Cererile împreună cu dosarele depuse au fost analizate în baza HCL nr. 20/15.02.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Cernavoda, după cum urmează: 

PROPUNERE LISTĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2022

 
Nr. Crt. Număr Dosar Punctaj
1 3349/28.01.2022 57 pct
2 1987/18.01.2022 53 pct
3 3206/27.01.2022 52 pct
4 3497/31.01.2022 50 pct
5 4075/03.02.2022 50 pct
6 4456/04.02.2022 46 pct
7 3206/27.01.2022 42 pct
8 3588/31.01.2022 42 pct
9 3907/02.02.2022 40 pct
10 4521/04.02.2022 36 pct
11 1058/12.01.2022 33 pct

DOSARE RESPINSE

Nr. crt Număr Dosar Punctaj
1 1075/12.01.2022 Respins
2 2990/26.01.2022 Respins
3 4395/03.02.2022 Respins
4 4469/04.02.2022 Respins

 Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea prioritãţilor în soluţionarea cererilor se vor depune la Centrul de Informare Cetãţeni în termen de 7 zile de la afişarea acestora. Anexat prezentului anunț se regăsește și HCL nr. 20/15.02.2017.

 
Descarca
(27 desc.)