Anunț nr. 46225/2022
23.11.2022
 
ANUNŢ
            În temeiul prevederilor art. 342 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare Primăria Oraşului Cernavoda anunţă că din motive obiective, licitaţia privind vânzarea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Cernavoda programatã a se desfãşura în data de 14 decembrie 2022, ora 10:00 SE ANULEAZÃ
 
          În perioada imediat următoare, Primăria oraşului Cernavoda va întreprinde demersurile necesare în vederea reluării procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiei în vederea vânzării unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Cernavoda la o dată ce va fi comunicată ulterior.
          Informaţii referitoare la rezultatul acestor demersuri pot fi obţinut la sediul instituţiei sau pe site-ul instituției: https://primaria-cernavoda.ro/administratie/directii-si-servicii/serviciul-patrimoniu-si-cadastru/terenuri/licitatii/
 
Anunț nr. 45244/2022
22.11.2022
ANUNŢ
Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro organizează în data de 14.12.2022, ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor:
 • teren în Strada Crisan, nr.23, bloc O2b, langa ap.3, în suprafaţă de 6 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 105852;
 • teren în Str.Nucului, FN, în suprafață de 474 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 105737;
 • teren în Str. I.D.Chirescu, Lot B, în suprafaţă de 558 mp , identificat cu număr cadastral și carte funciară 103318;
 • teren în Str.Neptun, nr.1, Lot 74, Lot1, în suprafaţă de 169 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103859;
persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, începând cu data de 24.11.2022.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 05.12.2022.
Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de 13.12.2022, până la ora 1500.
Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 14.12.2022, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact – Cioară Mirela, tel. 0241/487121.
Descarca
Anunț nr. 31972/2022
23.08.2022

Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro organizează în data de 14.09.2022, ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor:

 • teren în Drum de Centura, Lot1, în suprafaţă de 555 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103933;
 • teren în Drum de Centura, Lot5, în suprafață de 592 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103682;
 • teren în Str. Aurorei, nr.3, Lot 12, în suprafaţă de 422 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 102385;
 • teren în Str.Marte, nr.5, Lot 57, în suprafaţă de 413 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 102427;
 • teren în Str.Marte, nr.11, Lot 60, în suprafaţă de 412 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 102430;
 • teren în Str.Tudor Arghezi, nr.5, în suprafaţă de 317 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104665;
 • teren în Str.Anghel Saligny, nr.37, în suprafață de 156 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 105838;

Persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, începând cu data de 24.08.2022.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.09.2022.

Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de 13.09.2022, până la ora 1500.

Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 14.09.2022, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.

Persoana de contact – Cioară Mirela.

Anunț nr. 21278/2022
03.06.2022

Primăria orașului Cernavoda organizează în data de 29 iunie 2022, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului local, licitație publică deschisă în vederea închirierii unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Cernavoda, destinate păşunatului sau producerii de furaje.

Persoanele interesate pot solicita documentaţia de licitaţie, contracost, de la Serviciul Patrimoniu, Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, până la data de 15.06.2022, ora 1400. Data limită pentru depunerea ofertelor la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este 22.06.2022, ora 1400. Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 29.06.2022, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavoda. Persoana de contact – Dan Florentina, telefon 0241 487 114.

Lista terenurilor scoase la licitație poate fi vizualizată accesând butonul de mai jos.

Descarca
(2 desc.)