Anunț 32219/2023
11.09.2023

Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro organizează în data de 10.10.2023, ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor:

 • teren în Drum de Centura, Lot 1, în suprafaţă de 555 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103933;
 • teren în Drum de Centura, Lot 2, în suprafaţă de 557 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103932;
 • teren în Drum de Centura, Lot 6, în suprafaţă de 513 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103910
 • teren în Drum de Centura, Lot 11/1, în suprafaţă de 480 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103295
 • teren în Drum de Centura, Lot 19, în suprafaţă de 571 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103950
 • teren în Str. Prundului, Lot A1, în suprafață de 342 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104447;
 • teren în Str.Prundului, Lot A3, în suprafață de 453 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104422;
 • teren în Str.Prundului, Lot A5, în suprafață de 546 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104419;
 • teren în Str.Prundului, Lot A9, în suprafață de 590 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104504;
 • teren în Str.Prundului, Lot 5, în suprafață de 681 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 105939;
 • teren în Str. Neptun, nr. 25, Lot 86/2, în suprafață de 35 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103430;
 • teren în Str. Crinului, nr. 4, lângă ap. 2, în suprafață de 283 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 106025;

Persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, începând cu data de 18.09.2023. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 29.09.2023. Data pentru depunerea ofertelor, la secretarul comisiei, este de 09.10.2023, până la ora 1500. Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 10.10.2023, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.

Persoana de contact – Cristina Gîrbaci, tel. 0241487114.

ANUNT 32384/2023
05.09.2023

ANUNŢ ÎN VEDEREA AMÂNĂRII LICITAŢIEI PUBLICE

 

 

Referitor la licitația publică cu plic închis din data de 05.09.2023, privind licitația publică în vederea concesionării unor terenuri vă informează faptul că ședința de deschidere a ofertelor din data de 05.09.2023, ora 10:00, a fost amânată pentru ora 14:00.

Motivul amânării ședintei de deschidere a ofertelor este faptul că la data stabilită inițial nu se poate întruni comisia de evaluare a ofertelor în mod legal.
 

Mulțumim pentru înțelegere!

 

Anunț nr. 320/2023
12.01.2023
Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro organizează în data de 15.02.2023, ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor:
 • teren în Strada Crisan, nr.23, bloc O2b, langa ap.3, în suprafaţă de 6 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 105852;
 • teren în Str. I.D.Chirescu, Lot B, în suprafaţă de 558 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103318;
 • teren în Str.Neptun, nr.1, Lot 74, Lot 1, în suprafaţă de 169 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103859;
 • teren în Str.Prundului, Lot A2, în suprafață de 424 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104431 ;
 • teren în Str.Prundului, Lot A4, în suprafață de 523 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104449 ;
 • teren în Str.Prundului, Lot 12, în suprafață de 487 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 104437;
 • teren în Str.Drum de Centură, Lot 11/2, în suprafață de 481 mp, identificat cu număr cadastral și carte funciară 103316;
Persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, începând cu data de 23.01.2023.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor - 03.02.2023.
Data limită pentru depunerea ofertelor - 14.02.2023, ora 1500, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de.
Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 15.02.2023, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact – Cristina Gîrbaci, tel. 0241/487114