Venitul Minim Garantat
08.11.2022

Ajutorul social se acordă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Beneficiarii de ajutor social sunt cetățeni romani, familii sau persoane singure, precum și cetățenii altor state sau apatrizi, care au reședința sau după caz domiciliul în România. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferența între nivelurile prevăzute de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Nivelul venitului minim garantat se stabilește după cum urmează:

 • Persoana singura = 149 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 268 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 376 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 465 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 554 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 39 lei. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile menționate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

 Plata ajutorului social se asigură de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța prin mandat poștal sau cont bancar, conform opțiunii beneficiarului.

 În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a ajutorului social, se efectuează o anchetă socială la domiciliul acestuia în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării, dreptul la ajutor social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea însoțită de acte doveditoare.

Actele necesare acordării ajutorului social :

 • Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 • Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie;
 • Certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani – original și xerocopie;
 • Certificate de stare civilă - original și xerocopie;
 • Adeverință eliberată de  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru persoanele apte de muncă;
 • Adeverință privind frecventarea cursurilor școlare pentru copiii de vârstă școlară;
 • După caz, pot fi solicitate și alte acte doveditoare privind componența familiei și a veniturilor realizate.

 Modelul de cerere poate fi descărcat accesând butonul de mai jos: 

Descarca
(3 desc.)