Raportul anual al Primarului oraşului Baia de Aries pe anul 2022
12.04.2023
Descarca
(1 desc.)
Funcţionar responsabil Legea nr.544/2001
10.02.2020

La nivelul orasului Baia de Aries, functionarul responsabil cu Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public- este domnul Harda Nicolae, consilier juridic.