Funcţionar responsabil Legea nr.544/2001
10.02.2020

La nivelul orasului Baia de Aries, functionarul responsabil cu Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public- este domnul Harda Nicolae, consilier juridic.