REZULTATE FINALE La examenul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
07.11.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

REZULTATE  FINALE

La examenul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

Nr. crt

Număr înregistrare al dosarului de concurs

 

Funcţia publică pentru care candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

15589/14.10.2022

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

72,17 Puncte

100 Puncte

172,17

Puncte

ADMIS

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

 

Descarca
(1 desc.)
Nr.16794 din 02.11.2022 Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
02.11.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

Nr.16794 din 02.11.2022

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultate probei scrise :

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de examen¹

Funcţia publică pentru care candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

Observații

1

15589/14.10.2022

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

72,17  Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea probei scrise: obţinerea unui minim de 50 puncte.

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 04.11.2022, ora 10:00, la sediul primăriei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 02.11.2022, ora 12:15, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(1 desc.)
Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
02.11.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

Nr.  16825 din 02.11.2022

Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat în data de 02.11.2022 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) și (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică  rezultatele probei interviu :

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de examen¹

Funcţia publică pentru care candidează

Punctajul obținut la proba interviu

Observații

1

15589/14.10.2022

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

100 Puncte

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea probei interviu: obţinerea unui minim de 50 puncte.

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 02.11.2022, ora 14:00, la sediul Primăriei Bujoreni și pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
28.10.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

                                                                                                                                                                                                          Document afişare rezultate selecţie

Nr. 16382 din 28.10.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul organizat de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin(2) şi art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 1. Pentru promovarea din funcția publică de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în  cadrul compartimentului JURIDIC ȘI RESURSE UMANE:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

15589/14.10.2022

ADMIS

 

 1. conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat.
 • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 02.11.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Praporgescu Anamaria-Mădălina.
 • Afişat astăzi,  28.10.2022, ora 13 :30, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea și pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro.

 

 

     Secretar comisie de concurs,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(1 desc.)
rezultate finale concurs achizitii publice
31.08.2022
Descarca
(3 desc.)
rezultat proba scrisa concurs Achizitii Publice
29.08.2022
Descarca
(6 desc.)
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție
23.08.2022
Descarca
(9 desc.)
REZULTATE FINALE La concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
23.05.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

REZULTATE  FINALE

La concursul pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului/

Număr înregistrare al dosarului de concurs

 

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

6439/19.04.2022

78 Puncte

84 Puncte

162 Puncte

ADMIS

2

7117/03.05.2022

39 Puncte

-

39 Puncte

RESPINS

 

 

 

 

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

 

 

 

 

Descarca
(3 desc.)
ANUNT ADMITERE CANDIDAT CONCURS
23.05.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

NR. 8294 din 23.05.2022

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

În urma concursului organizat în data de 16.05.2022 pentru ocuparea functiei publice  de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, a fost declarat ADMIS candidatul înregistrat cu dosarul sub nr. 6439/19.04.2022   pentru postul de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

PREŞEDINTE COMISIE,

Alina –Elena GĂITĂNARU  

 

Descarca
(2 desc.)
Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în data de 16.05.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
19.05.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

Nr. 8144  din 19.05.2022

 

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în data de 16.05.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultatele probei interviu :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultat proba interviu

Observații

1

6439/19.04.2022

84 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

Promovarea probei interviu: obţinerea unui minim de 50 puncte.

 

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 19.05.2022, ora 10:30, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(2 desc.)
Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 16.05.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
16.05.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

Nr.  7947 din 16.05.2022

 

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 16.05.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultate probei scrise :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

Observații

1

6439/19.04.2022

78 Puncte

ADMIS

-

2

7117/03.05.2022

39 Puncte

RESPINS

-

 

 

 

 

 

 

Promovarea probei scrise: obţinerea unui minim de 50 puncte.

 

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 19.05.2022, ora 09.00, la sediul primăriei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 16.05.2022, ora 15:10, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(6 desc.)
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
05.05.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

                                                                            Document afişare rezultate selecţie

Nr. 7327 din 05.05.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată  de Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin(2) şi art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarului de înscriere:

 1. Consilier, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului de ASISTENȚĂ SOCIALĂ  :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

6439/19.04.2022

ADMIS

 

2.

6862/28.04.2022

RESPINS

Neîndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice, cf. art. 468 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare- 7 ani

3.

7117/03.05.2022

ADMIS

 

 

 • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 16.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Praporgescu Anamaria-Mădălina.
 • Afişat astăzi,  05.05.2022, ora 16 :00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea și pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro.

Secretar comisie de concurs,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(6 desc.)
REZULTATE FINALE CONCURS IN CADRUL PROIECTULUI Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala in comuna Bujoreni” POCU/827/5/2/140400”
02.03.2022
Descarca
(11 desc.)
Rezultatul probei interviu pentru Concurs organizat în vederea ocuparii posturilor contractuale vacante , în cadrul proiectului Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”
25.02.2022
Descarca
(3 desc.)
Rezultate selectie dosare-Concurs organizat în vederea ocuparii posturilor contractuale vacante , în cadrul proiectului Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”
22.02.2022
Descarca
(4 desc.)
ANUNT REZULTATE FINALE La concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
04.02.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

REZULTATE  FINALE

La concursul pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

Nr. crt

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

 

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

190/05.01.2022

76 Puncte

82 Puncte

158 Puncte

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat

 

 

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(3 desc.)
Anunt privind Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.02.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
02.02.2022

 

Nr.  1924 din 02.02.2022

 

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.02.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultate probei scrise :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

Observații

1

190/05.01.2022

76 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

Promovarea probei scrise: obţinerea unui minim de 50 puncte.

 

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul primăriei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 02.02.2022, ora 12:30, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

                                  Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

 

Descarca
Anunt privind Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în data de 02.02.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
02.02.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

Nr.  1945 din 02.02.2022

 

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în data de 02.02.2022 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă pe perioadă nedeterminată  de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

 

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultatele probei interviu :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultat proba interviu

Observații

1

190/05.01.2022

82 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

Promovarea probei interviu: obţinerea unui minim de 50 puncte.

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 02.02.2022, ora 14:20, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

 

Descarca
(1 desc.)
Anunt privind Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.
19.01.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

                                                                            Document afişare rezultate selecţie

Nr.1140 din 19.01.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

Concursul organizat în vederea recrutării pentru funcția publică de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată  de Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin(2) şi art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarului de înscriere:

 1. Inspector, clasa I , grad profesional Superior în cadrul compartimentului CORP CONTROL  :

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

190/05.01.2022

ADMIS

 

 

 • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 02.02.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Praporgescu Anamaria-Mădălina.
 • Afişat astăzi,  19.01.2022, ora 14 :00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea și pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro.

 

 

Secretar comisie de concurs,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
(3 desc.)
REZULTATE FINALE La concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea
12.01.2022

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

REZULTATE  FINALE

La concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea

 

 

 

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹

Nr.puncte obţinute în urma desfăşurării probei scrise

Nr.puncte obţinute în urma desfăşurării probei  de interviu

Punctaj final

ADMIS/

RESPINS

1.

20166/20.12.2021

 59 Puncte

 

61,66 Puncte

 

60,33 Puncte

ADMIS

 

 ¹În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE COMISIE,

Diana-Narcisa TĂNASIE

Descarca
(1 desc.)
Anunt privind declararea ca ADMIS a candidatului inscris pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire
12.01.2022

 

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

Nr.670 din 12.01.2022

 

 

A N U N T

 

 

 

In urma concursului organizat in data de 10.01.2022 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, a fost declarat ADMIS candidatul cu nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs 20166/20.12.2021 pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea.

 

PREŞEDINTE COMISIE,

Diana-Narcisa TĂNASIE

 

                     

                   

 

 

Descarca
Anunt privind rezultate la proba scrisa pentru postul contractual de muncitor calificat , treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire
10.01.2022

 

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

Nr. 433 din 10.01.2022

 

 

A N U N T

 

     Având în vedere prevederile art.30  alin  (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică  rezultatele probei scrise:

 

- pentru postul de muncitor calificat , treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

Observații

1

20166/20.12.2021

59 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

¹În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul instituției.

Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU ce va avea loc în data de 12.01.2022, ora 10:00, la sediul  Primăriei Comunei Bujoreni.

 

 

Afişat azi 10.01.2022 ora 12:30.

 

 

                       Secretar,

  Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

                _____________

 

 

 

 

 

Descarca
(1 desc.)
Anunt privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea
10.01.2022

 

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

 

Nr. 470/10.01.2022                    

Rezultatul probei interviu

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea

 

          Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultat proba interviu

Observații

1

20166/20.12.2021

61,66 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

¹În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba interviu sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atenție:

Rezultatele finale vor fi afişate în data de 12.01.2022, ora 16:00.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviu.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.

 • Afişat astăzi, 10.01.2022, ora 16 :00 la sediul Primariei Comunei Bujoreni.

 

       Secretar,

  Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

  _____________

Descarca
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat , treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Judetul Valcea
30.12.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

Document afişare rezultate selecţie

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat , treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Administrativ și Deservire, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Judetul Valcea

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 1. Muncitor calificat, treapta profesională I, studii generale:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

20166/20.12.2021

ADMIS

--------------------

 

¹În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, la sediul instituției.
 • Candidaţii declaraţi “ADMIS” se vor prezenta la proba scrisă în data de 10.01.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Bujoreni din Sat Olteni, str. Calea lui Traian, nr. 123, Comuna Bujoreni, jud. Vâlcea.
 • Afişat astăzi,  30.12.2021, ora 14:30, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, județul Vâlcea și pe pagina de internet www.primariabujoreni.ro.

 

 

Secretar comisie de concurs: Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
REZULTATE FINALE La examenul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
10.12.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

REZULTATE  FINALE

La examenul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

Nr. crt

Număr înregistrare al dosarului de concurs

 

Funcţia publică pentru care candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

18581/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional principal în  cadrul compartimentului IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

80 Puncte

83 Puncte

163 Puncte

ADMIS

2

18583/22.11.2021

consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în  cadrul   compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZITII PUBLICE

82 Puncte

85 Puncte

167 Puncte

ADMIS

3

18582/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional superior, în  cadrul compartimentului FINANCIAR CONTABIL

85 Puncte

85 Puncte

170 Puncte

ADMIS

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

Descarca
Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
07.12.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

Nr.  19307 din 07.12.2021

Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică  rezultatele probei interviu :

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de examen¹

Funcţia publică pentru care candidează

Punctajul obținut la proba interviu

Observații

1

18581/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional principal în  cadrul compartimentului IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

83 Puncte

ADMIS

2

18583/22.11.2021

consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în  cadrul   compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZITII PUBLICE

85 Puncte

ADMIS

3

18582/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional superior, în  cadrul compartimentului FINANCIAR CONTABIL

85 Puncte

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea probei interviu: obţinerea unui minim de 50 puncte.

 

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 07.12.2021, ora 11:30, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

Descarca
(1 desc.)
Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
02.12.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

Nr.19027  din 02.12.2021

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 02.12.2021 privind promovarea în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

     Având în vedere prevederile art.60  alin (2) si (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică  rezultate probei scrise :

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de examen¹

Funcţia publică pentru care candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

Observații

1

18581/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional principal în  cadrul compartimentului IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

80 Puncte

ADMIS

-

2

18583/22.11.2021

consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în  cadrul   compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZITII PUBLICE

82 Puncte

ADMIS

-

3

18582/22.11.2021

inspector, clasa I, grad profesional superior, în  cadrul compartimentului FINANCIAR CONTABIL:

85 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea probei scrise: obţinerea unui minim de 50 puncte.

¹Conform art.67¹ din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 07.12.2021, ora 09.00, la sediul primăriei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 02.12.2021, ora 14:30, la sediul Primariei Bujoreni si pe site-ul https://primariabujoreni.ro.

 

Secretar,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

Descarca
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea
26.11.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

                                                             Document afişare rezultate selecţie

Nr. 18905 din 26.11.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul organizat de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, județul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin(2) şi art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 1. Pentru promovarea din funcția publică de  inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal în  cadrul compartimentului IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

18581/22.11.2021

ADMIS

 

 

 

 1. Pentru promovarea din funcția publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, în consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior în  cadrul   compartimentului INVESTIȚII ȘI ACHIZITII PUBLICE:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

18583/22.11.2021

ADMIS

 

 

 1. Pentru promovarea din funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, în  cadrul compartimentului FINANCIAR CONTABIL:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

18582/22.11.2021

ADMIS

 

 1. conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat.
 • Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 02.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Praporgescu Anamaria-Mădălina.
 • Afişat astăzi,  26.11.2021, ora 12 :00, la sediul Primăriei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea și pe pagina de internet https://primariabujoreni.ro.

 

 

     Secretar comisie de concurs,

Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

 

Descarca
Anunt
03.09.2021

Anunt rezultate finale

Descarca
(5 desc.)
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat (deservent pentru utilaje), treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea
01.09.2021

PRIMĂRIA COMUNEI BUJORENI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

 

 

Nr. 13929/01.09.2021                    

Rezultatul probei interviu

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat (deservent pentru utilaje), treapta profesională I, studii generale, în cadrul compartimentului Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea

 

          Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Număr înregistrare al dosarului de concurs¹

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultat proba interviu

Observații

1

12694/10.08.2021

71,66 Puncte

ADMIS

-

 

 

 

 

¹În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

 • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba interviu sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atenție:

Rezultatele finale vor fi afişate în data de 03.09.2021, ora 11:00.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practica şi la proba interviu.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.

 • Afişat astăzi, 01.09.2021, ora 16 :00 la sediul Primariei Comunei Bujoreni.

 

                           Secretar,

  Anamaria-Mădălina PRAPORGESCU

                        _____________

 

Descarca
Pag. 1 din 2 (44 elem.)Prec12Următoarea