Anunt - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operator pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
02.11.2023
Descarca
(1 desc.)
ANUNT PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR LOCALE SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2024 LA NIVELUL u.a.t. COMUNA CETATEA DE BALTA
20.10.2023
Descarca
(5 desc.)
Anunt - proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anuș fiscal 2024
17.02.2023
Descarca
(11 desc.)
Anunt dezbatere publică - Proiect buget local și Program de investiții pentru anul 2023
03.01.2023
Descarca
(8 desc.)
Anunt proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a texelor speciale pentru anul fiscal 2023 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă
28.10.2022
Descarca
(17 desc.)
Anunt proiect de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a A.Co.R.
06.10.2022
Descarca
(3 desc.)
Anunt proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 33 din 29 iulie 2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. GREENDAYS S.R.L./ GREENDAYS 2 - SOLUÇOES AMBIENTAIS S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 4 – Lot 4 Blaj a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 159/23.08.2018
21.06.2022
Descarca
(4 desc.)
Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul u.a.t. comuna Cetatea de Baltă
03.03.2022
Descarca
(1 desc.)
Anunț proiect buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și proiectul programului de investiții pentru anul 2022
12.01.2022
Descarca
(3 desc.)
Proiect de hotărâre pentru aprobarea ''Strategiei de dezvoltare Locala a comunei Cetatea de Balta, 2021-2027)
08.12.2021
Descarca
(7 desc.)
Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cetatea de Baltă
08.12.2021
Descarca
Anunt proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a texelor speciale pentru anuș fiscal la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă
25.10.2021
Descarca
(3 desc.)
Anunt proiect de hotarare valorificare 509,33 mc masa lemnoasa -OS T-veni
16.09.2021
Descarca
(2 desc.)
Anunt proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. GREENDAYS S.R.L./ GREENDAYS 2 - SOLUÇOES AMBIENTAIS S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 4 – Lot 4 Blaj a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 159/23.08.2018
24.05.2021
Descarca
(3 desc.)
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Cetatea de Baltă, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, construirea de rețele noi de comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia
05.05.2021
Descarca
Anunț proiect buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiectul programului de investiții pentru anul 2021
23.03.2021
Descarca
(10 desc.)
Anunt proiect de hotarare privind stabilirea impo0zitelo0r, taxelo0r lopcale,si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 la nivelul u.a.t.Comuna Cetatea de Balta
08.03.2021
Descarca
(5 desc.)
Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 la nivelul U.A.T. Comuna Cetatea de Baltă
27.10.2020
Descarca
(8 desc.)
Anunt proiect de hotarare valorificare 102 mc masa lemnoasa -OS Blaj
21.09.2020
Descarca
(3 desc.)
Anunț proiect recoltare și valorificare masa lemnoasa
28.05.2020
Descarca
(3 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cetatea de Baltă
04.05.2020
Descarca
(6 desc.)
Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 la nivelul U.A.T. Comuna Cetatea de Baltă
05.03.2020
Descarca
(1 desc.)
Anunț proiect buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiectul listei de investiții pentru anul 2020
20.01.2020
Descarca
(3 desc.)
Anunt proiect HCL impozite si taxe locale 2020
06.11.2019
Descarca
(8 desc.)