Anunt consultare decizie de incadrare a proiectului"Sistem de canalizare ape uzate in comuna Breaza, jud.Mures"
10.11.2023

 

A N U N T

 

COMUNA BREAZA, titular al proiectului Sistem de canalizare ape uzate in comuna Breaza, jud.Mures”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului prin elaborarea unui studio de impact, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sistem de canalizare ape uzate in comuna Breaza, jud.Mures”, propus a fi amplasat in jud.Mures, comuna Breaza, satele Breaza, Filpisu Mare, Filpisu Mic.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din Tg.Mures, strada Podeni nr.10 in zilele de: luni intre orele 9.00 – 15.00 si marti – vineri intre orele 9.00 – 12.00 precum si la urmatoarea adresa: http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

Anunt dezbatere publica
06.11.2023

R O M A N I A

JUDETUL MURES

COMUNA BREAZA

e-mail: breaza@cjmures.ro

localitatea Breaza nr.129 ,judetul Mures, cod postal 547135, telefon/fax: 540112, cod fiscal 4565237

Nr.4362/06.11.2023

A N U N T

 

Avand in vedere prevederile OUG nr.90/2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si in urma analizarii prevederilor bugetului local de venituri si cheltuieli;

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

- aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Breaza, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 27.11.2023 orele 10.00.

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

Anunt consultare proiect"Sistem de canalizare ape uzate in comuna Breaza, jud.Mures"
27.09.2023
Descarca
(5 desc.)
anunt dezbatere publica
27.09.2023

R O M A N I A

JUDETUL MURES

COMUNA BREAZA

e-mail: breaza@cjmures.ro

localitatea Breaza nr.129 ,judetul Mures, cod postal 547135, telefon/fax: 540112, cod fiscal 4565237

Nr.3851/27.09.2023

 

 

A N U N T

 

 

Avand in vedere necesitatea efectuarii unor lucrari la nivelul UAT Breaza si in urma analizarii prevederilor bugetului local de venituri si cheltuieli;

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

 

- aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a listei de investitii – anexa la acesta;

 

 

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 17.10.2023 orele 10.00.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

Stat personal
01.09.2023

Stat personal

Descarca
(5 desc.)
anunt dezbatere publica
20.08.2023

Nr.3747/20.08.2023

 

 

A N U N T

 

 

Avand in vedere necesitatea efectuarii unor lucrari la nivelul UAT Breaza si in urma analizarii prevederilor bugetului local de venituri si cheltuieli;

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a listei de investitii – anexa la acesta;

 

 

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 14.09.2023 orele 10.00.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

Anunt admitere Academia de Politie
04.07.2023
Descarca
(4 desc.)
Anunt dezbatere publica
03.07.2023

Nr.2805/03.07.2023

A N U N T

 

Analizand situatia de la nivelul comunei ca urmare a evenimentelor hidrometeorologice si a pagubelor incluse in Raportul operativ nr.1 din 23.06.2023, fiind afectate strazi si drumuri agricole de pe raza UAT Breaza, este imperios necesara revocarea HCL nr.46/2023 privind aprobarea organizarii “zilei Comunei Breaza, judetul Mures” si stabilirea datei pentru aceasta in anul 2023 si procedarea de urgenta la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a listei de investitii – anexa la acesta;

- aprobarea incheierii unui parteneriat cu Asociatia crescatorilor de taurine din satul Breaza in vederea organizarii evenimentului “Expozitie de animale” din 5 aug 2023.

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 13.07.2023 orele 10.00.

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

 

Anunt dezbatere publica
14.06.2023

Nr.2575/14.06.2023

 

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- Stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos ce urmeaza a fi valorificat din padurea aflata in proprietatea Comunei Breaza in anul 2023;

 

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 28.06.2023 orele 10.00.

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

Anunt organizare concurs de recrutare-Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent
26.05.2023

Anunt organizare concurs de recrutare-Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent

Descarca
(11 desc.)
Anunt dezbatere publica
16.05.2023

Nr.2227/16.05.2023

 

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- aprobarea finantarii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului cultural-artistic “Festivalul Vaii Muresului” editia 2023;

- aprobarea organizarii “zilei Comunei Breaza, judetul Mures” si stabilirea datei pentru aceasta;

- Infiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Breaza, judeţul Mures;

 

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 28.06.2023 orele 10.00.

 

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

Anunt privind curatarea santurilor
19.04.2023

 Anunt privind curatarea santurilor

Descarca
(6 desc.)
Anunt dezbatere publica
06.04.2023

  

 

Nr.1599/06.04.2023

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 2023 si a listei de investitii;

- aprobarea modificării Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Breaza, județul Mureș”, respectiv aprobarea suplimentării valorii serviciilor de proiectare;

- aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar pentru achiziționarea unui buldoexcavator;

- incheierea unui contract privind dreptul de acces in temeiul Legii nr.159/2016 cu Telekom Romania Mobile Communication SA

- aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu Fundatia Regenboog – Curcubeu - Szivarvany, pentru organizarea unui eveniment in data de 31 mai 2023 cu ocazia Zilei Internationale a Copilului;

- aprobarea incheierii unui contract de colaborare cu ACS Sporting Reghin pentru organizarea unui eveniment sportiv cu ocazia Zilei Internationale a Copilului din 2023

 

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 25.05.2023.

 

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

 

Anunt dezbatere publica
22.03.2023
Descarca
(8 desc.)
Anunt dezbatere publica
02.03.2023

Nr.855/02.03.2023

A N U N T

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, supunem consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarare:

- Aprobarea acordarii sprijinului financiar parohiei Ortodoxe Breaza si parohiei Reformate Filpisu Mare pentru anul fiscal 2022;

- Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Refacere strazi si refacere drum agricol » in suprafata 9,819 km in comuna Breaza, judetul Mures.

Propunerile, opiniile si sugestiile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative mentionate se pot depune in scris la Sediul Primariei comunei Breaza, judetul Mures, str.Primariei nr.129, sau prin intermediul postei electronice la adresa breaza@cjmures.ro pana la data de 15.04.2023.

 

SECRETAR GENERAL

jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

 

Comunicat sistare apa com. Breaza in data de 24.02.2023
24.02.2023

Comunicat sistare apa com. Breaza in data de 24.02.2023 intre orele 11:00-15:00

Descarca
Publicatie de casatorie nr.1/2023
22.02.2023

Botos Adrian si Pop Ramona

Descarca
(3 desc.)
Anunt dezbatere publica
21.02.2023

nr.675 / 21.02.2023

A N U N Ț

 

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Breaza, judetul Mures, aduce la cunoștință faptul că a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare locală a comunei Breaza, judetul Mures, pentru perioada 2020 – 2027” actualizata.

Invităm persoanele fizice și juridice interesate să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conținut se află afișat pe site-ul primăriei comunei Breaza.

Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail breaza@cjmures.ro sau se pot depune în scris la comparetiment achizitii publice - d-na Demeny-Bakos Noemi-Orsolya, până în data de 01.04.2023, ora 15,00, urmând să aibă loc dezbateri publice pe tema acestui proiect la sediul Pimăriei comunei Breaza .

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea : ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Breaza, judetul Mures, pentru perioada 2020 – 2027” actualizata.

Data afișării 21.02.2023

Intocmit/redactat

Secretar general Comuna Breaza

Jr.CHIOREAN ROXANA MARGARETA

 

Comunicat privind prevederilor HG 1074/2001, privind stabilirea de garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
16.02.2023

Comunicat privind prevederilor HG 1074/2001, privind stabilirea de garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Descarca
(3 desc.)
cominicare intrerupere curent electric
20.01.2023

cominicare intrerupere curent electric

Descarca
(1 desc.)
Anunt finantare impadurire
10.01.2023

Anunt finantare impadurire

Descarca
(4 desc.)
Instiintare data limita depunere Data limita pentru depunerea Formularului privind epurarea si colectarea apei uzate (fose septice, decantoare) este 27.11.2022.
22.11.2022

Instiintare data limita pentru depunerea Formularului privind epurarea si colectarea apei uzate (fose septice, decantoare) este 27.11.2022. 

Descarca
(2 desc.)
Cominicat
10.11.2022

Cominicat 

Descarca
(8 desc.)
Anunt pt. mediu :Refacere strazi 5.4 km si refacere drumuri agricole 11.5 km
25.10.2022

Anunt pt. mediu :Refacere strazi 5.4 km si refacere drumuri agricole 11.5 km

Descarca
(5 desc.)
ANUNT MEDIU
14.07.2022
Descarca
(11 desc.)
Anunt pentru obtinere acord Mediu
27.06.2022
Descarca
(6 desc.)
Anunt pentru obtinere acord Mediu
19.05.2022
Descarca
(5 desc.)
Recrutare recenzori
07.02.2022
Descarca
(19 desc.)
Raport privind aprobarea contului de executie bugetara a bugetului local pe trim.I al anului 2021
07.07.2021
Descarca
(12 desc.)
Stat de personal
12.03.2021
Descarca
(61 desc.)
Page 1 of 2 (39 items)Prev12Next