Anunț deschidere procedură transparență decizională - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării prețurilor la apa potabilă livrată populației de către SC ACSTAL SA
05.12.2023

    Astăzi, 05.12.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂLMACIU, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 

            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării prețurilor la apa potabilă livrată populației de către S.C ACSTAL S.A Talmaciu.

 

            Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include :

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

- raportul compartimentului de specialitate

- adresa S.C ACSTAL S.A

    Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la

 https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

 

https://talmaciu.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-generale-de-interes-public/

 

    • la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu-birou Registratură

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul Registratură.

 

             Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 06.12.2023-15.12.2023 conform formularului disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/   

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@talmaciu.ro

- prin poştă, pe adresa Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, jud.Sibiu,

- la Registratură Primăriei Orașului Tălmaciu, la adresa: str.N.Bălcescu nr.24, Tălmaciu, jud.Sibiu,

 

            Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării prețurilor la apa potabilă livrată populației de către S.C ACSTAL S.A Talmaciu.”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

             Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

             Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.12.2023 .

              Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0269555401, e-mail: primaria@talmaciu.ro, persoană de contact: Hanea Claudia Ionela

Descarca
(2 desc.)
Anunț deschidere procedură transparență decizională - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare
15.11.2023

    Astăzi, 15.11.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂLMACIU, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 

            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Prcoedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare

 

            Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include :

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

- raportul compartimentului de specialitate

- anexe la PH

    Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la

 https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

 https://talmaciu.ro/monitorul-oficial-local/ Secțiunea alte documente-informare asupra proiectelor de acte administrative

  https://talmaciu.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-generale-de-interes-public/

 

    • la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu-birou Registratură

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul Registratură.

 

             Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 20.11.2023-29.11.2023 conform formularului disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/   

  - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@talmaciu.ro

- prin poştă, pe adresa Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, jud.Sibiu,

- la Registratură Primăriei Orașului Tălmaciu, la adresa: str.N.Bălcescu nr.24, Tălmaciu, jud.Sibiu,

              Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Prcoedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare ”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

             Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

             Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2023 .

           Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0269555401, e-mail: primaria@talmaciu.ro, persoană de contact: Hanea Claudia Ionela

Descarca
(3 desc.)
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
07.11.2023
 
Descarca
(9 desc.)
Anunt privind aplicarea Legii nr.123/2023
26.10.2023
 
Descarca
(14 desc.)
Anunț privind începerea activității comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică „Modernizarea DJ 106 A - Sibiu - Păltiniș - Șanta - DJ 106 N - Cabana Gâtul Berbecului - DJ 106 P - DJ 105 G - Râu Sadului - Tălmaciu - Avrig - DN 1 (Bradu) - DJ 104 F - Săcădate - Glâmboaca - Colun - Nou Român - int. DJ 105 D”
18.10.2023
Descarca
(8 desc.)
Dezinsectie 08.09.2023
07.09.2023
 
Anunț DEZINSECȚIE
29.06.2023

Atelier informare metode de eficientizare energetică
23.06.2023

Primăria Orașului Tălmaciu împreună cu Consiliul Județean Sibiu și partenerii săi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway invită locuitorii orașului Tălmaciu, marți, 27 iunie 2023, ora 10.00 la un atelier de informare, privind metodele de eficientizare energetică sustenabilă.
Veți afla ce este eficiența energetică a clădirilor, care este legislația care stă la baza ei în România și ce beneficii aduce. De asemenea, veți descoperi câteva metode prin care putem crește eficiența energetică.
Ne dorim să vă oferim informații cât mai relevante și cât mai utile despre acest subiect deosebit de actual, informații care ne pot ajuta să reducem consumul de energie și implicit costurile. Toate acestea vor avea ca efect, pe lângă un mediu mai sănătos, fără poluare și creșterea calității vieții. Vom discuta și despre posibilitatea constituirii unei asociații de proprietari la nivel de oraș, asociație fără de care nu putem depune proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru a reabilita împreună clădirile rezidențiale din orașul nostru.
Vă așteptam în număr cât mai mare la Casa Culturală din orașul Tălmaciu.
Primarul dumneavoastră Ioan Oancea!

 

Descarca
(6 desc.)
Anunț program casare autovehicule uzate
28.04.2023

HCL 79/2023 privind participarea Orașului Tălmaciu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Descarca
(21 desc.)
Proces verbal afișare sectoare cadastrale 19, 31 , 49
19.04.2023

Documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 19, 31 și 49 din UAT Tălmaciu  pot fi studiate la Compartiment Cadastru și Agricultură.

Descarca
(35 desc.)
Licitaţie publică deschisă pentru vânzare
05.04.2023

Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul Tălmaciu, Cod identificare fiscala 4270732, strada Nicolae Bălcescu nr. 24.  tel. 0269/555401, int 113, e-mail urbanism@talmaciu.ro, organizează în data de marti, 02.05.2023 ora 10:00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, licitaţie publică deschisă pentru vânzarea:

Imobilului-teren, în suprafaţă de 170 mp, înscris în CF 105160 Tălmaciu, nr. cad. 105160, apartinând domeniului privat al oraşului Tălmaciu, situat în Tălmaciu, str. Malu Cibinului FN.

Documentatiile pentru licitatie se pot achiziţiona de la sediul nostru pana in data de 28.04.2023, ora 10:00, pentru suma de 100 lei (se achita la casieria institutiei).

            Data limită a depunerii ofertei este de 28.04.2023 ora 12:00, oferta care se depune la registratura din cadru Primariei Orasului Talmaciu.

            Anunţul a fost trimis în vederea publicării la data de 05.04.2023. 

            Eventualele litigii vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Decizia de expropriere nr. 392/10.03.2023-Coridorul de expropriere al Autostrazii Sibiu Făgăraș
21.03.2023
Descarca
(35 desc.)
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2024
09.03.2023

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

         Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Orasul Tălmaciu pentru anul 2024

 

         pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2023.

 

 

         Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare  la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro în perioada 10.03.2023-23.03.2023

 

 

 

 

 

PRIMAR

IOAN OANCEA

 

Descarca
(13 desc.)
Anunț în atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă
20.02.2023
 
Descarca
(12 desc.)
Anunt important – înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)
16.02.2023

Anunt important – înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)

A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)! 

Dacă ești comerciant, producător sau importator de băuturi în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau metal, cu volume între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, sau activezi îndomeniul ospitalității (HoReCa), atunci ai obligativitatea legală de a te înregistra în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). 

Înregistrarea în baza de date a SGR se face pe site-ul www.returosgr.ro și se încheie pe 28 februarie 2023.

Descarca
(1 desc.)
Informaţii O.G.166/2022 privind compensarea preţului la energie suportat din fonduri externe nerambursabile
09.02.2023
 
Descarca
(3 desc.)
Material informativ bazat pe noile prevederi aduse de Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative
09.02.2023
Descarca
(5 desc.)
Raport activitate Comisia Paritară pe anul 2022
30.01.2023
 
Descarca
(10 desc.)
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
27.01.2023

ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SIBIU                                                                Nr. 1344  din 26.01.2023

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

SERVICIUL  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

                                                                                              _____________

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE

A UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

 

INTENŢIA DE ELABORARE A UNUI P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE LOCUIŢĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI în ORAŞUL TĂLMACIU, ZONA ÎNTRE IAZURI, FN / CF 104158 Talmaciu

INITIATOR Sicrea Adriana Cristina

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu in perioada

27.01.2022 – 10.02.2022, pe adresa Primariei Orasului Talmaciu,

str. Nicolae Balcescu nr. 24, email: urbanism@talmaciu.ro, tel: 0269/555401 int.113

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Cons. Daniel Barbosa

Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de luni pana vineri orele 8.00 – 12.00

Observatiile sunt necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic de detaliu

Raspunsurile la observatiile transmise vor fi puse la dispozitia publicului pe pagina de internet www.talmaciu.ro

pana in data de 17.02.2022

 

 

PENTRU ARHITECT SEF                                                                                                                                      CONSILIER URBANISM

       Andrada ISPAS                                                                                                                                       Daniel-Gheorghe BARBOSA

Descarca
(18 desc.)
Informare privind acordarea alocaţiei de plasament şi indemnizaţie lunară de sprijin
26.01.2023
 
Descarca
(21 desc.)
Anunt licitatie publica imobil
14.12.2022

Anunt licitatie publică 

Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul Tălmaciu, Cod identificare fiscala 4270732, strada Nicolae
Bălcescu nr. 24. tel. 0269/555401, int 113, e-mail urbanism@talmaciu.ro, organizează în data de
luni, 09.01.2023 ora 12:00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, licitaţie publică
deschisă pentru vânzarea:
Imobilului-locuinţă, în suprafață totală de 24,90 mp situat în Tălmaciu, str. Gheorghe Lazăr, nr.
4/5, aparţinând domeniului privat al oraşului Tălmaciu.
Documentatiile pentru licitatie se pot achiziţiona de la sediul nostru pana in data de 09.01.2023,
ora 08:00, pentru suma de 100 lei (se achita la casieria institutiei).
Data limită a depunerii ofertei este de 09.01.2023 ora 10:00, oferta care se depune la
registratura din cadru Primariei Orasului Talmaciu.
Anunţul a fost trimis în vederea publicării la data de 14.12.2022.
Eventualele litigii vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Anunt oprire apa SC ACSTAL SA
08.12.2022
 
Descarca
(15 desc.)
Anunt amanare examen promovare
07.12.2022
 
Descarca
(41 desc.)
Anunț Public: privind Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
27.09.2022

Anunț Public: privind

Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. Persoanele fizice și juridice care au construit în curți fose septice sau toalete cu bazin au obligația conform art.11 alin. (2) din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, să se înregistreze până la finalul lunii noiembrie 2022 în ”Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate”,  și sa informeze Primăria Orasului Talmaciu .

Informațiile se completează și se transmit on-line, conform ”Chestionar pentru înregistrarea în Registru„ de pe site-ul: https://primaria@talmaciu .ro

         În cazul persoanelor care nu utilizează mijloacele electronice, acestea pot găsi formularul pe site-ul Primariei Talmaciu sau tipărit la sediului Primăriei Orasului Talmaciu.

          După completare, acestea se vor depune la Registratura Primăriei , pentru înregistrare, dovadă că s-au achitat de această obligație. În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

ATENȚIE! Obligația se aplica atat sistemelor existente, cat si in cazul celor care sunt in curs se constructie

Descarca
(42 desc.)
Informaţii generale oferite de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, privind voucherele sociale oferite prin programul guvernamental SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA
10.08.2022
Descarca
(9 desc.)
ANUNŢ deratizare
21.06.2022
 
Descarca
(12 desc.)
Informare privind carduri nevoiași
14.06.2022
Descarca
(8 desc.)
ANUNT PUBLIC PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
09.06.2022
Descarca
(41 desc.)
Rezultatul selectiei dosarelor de concurs Adm.S.C. Apa-Canal Talmaciu SRL
26.05.2022
 
Descarca
(84 desc.)
Anunţ concurs administrator S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L
12.05.2022
Descarca
(56 desc.)
Page 1 of 2 (47 items)Prev12Next