Comunicat de presa PNRR-microbuze scolare electrice tip 8+1
03.10.2023
 
Descarca
(3 desc.)
Comunicat de presa PNRR-microbuze scolare electrice tip 16+1
03.10.2023
 
Descarca
(2 desc.)
Comunicat de presa
13.04.2022

COMUNICAT DE PRESA

Proiectul European  „Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru”  

  • Rezultate înregistrate în 2 ani de implementare –

 

Tălmaciu, 29 martie 2022

Orașul Tălmaciu în parteneriat cu Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare si Dezvoltare - FECID si Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună – AEVB implementează in perioada 02 septembrie 2019 – 28 februarie 2023, proiectul „Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014=2020.

Obiectivul general al proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din regiunea Centru” POCU/449/4/16/126615 constă în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, prin înființarea și dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale, care contribuie la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea economiei locale și regionale.

Proiectul sprijină diminuarea fenomenului de sărăcie și excluziune socială la nivelul Regiunii Centru prin susținerea creării de noi locuri de muncă și facilitarea accesului la acestea și pentru persoanele greu angajabile și pentru cele care provin din grupuri aflate într-o situație de vulnerabilitate.

In urma activităților derulate pană în prezent de către cei 3 parteneri instituționali au fost obținute următoarele rezultate de etapă:

  • 7 seminarii de informare organizate în regiunea Centru și peste 300 de persoane informate cu privire la oportunitățile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale atât în general, cat și în domeniul economiei sociale;
  • 126 de absolvenți în domeniul antreprenorialului social, din care, 37 de absolvenți al cursului de „Manager de întreprindere socialăși 89 de absolvenți ai cursului „Antreprenor în economia socială”;
  • 106 absolvenți în domeniul Competentelor digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere și Competențelor Sociale și Civice: din care 44 absolvenți ai cursului „ Competențe Sociale și Civice” si 62 absolvenți ai cursului „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”;
  • 126 planuri de afaceri elaborate de participanții la cursurile de formare antreprenorială/ management de întreprindere socială;
  • 22 de planuri de afaceri finanțate;
  • 22 de întreprinderi sociale si întreprinderi sociale de inserție funcționale la momentul prezent, contribuție semnificativa la progresul sectorului economiei sociale la nivel regional;
  • 106 angajați in cadrul celor 22 de entități de economie sociala;

Prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 126 persoane de la nivelul regiunii Centru, care au beneficiat de formare specifică în domeniul antreprenorialului, proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale în sfera antreprenorialului social și la creșterea competențelor și abilităților într-o societate bazată pe cunoaștere.

Participarea la activitățile proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali din regiunea Centru” pentru persoanele din grupul țintă de la nivelul regiunii Centru s-a realizat cu respectarea principiului egalității de șanse, nediscriminării, facilitând accesul la intervenții tuturor persoanelor care au dorit să înființeze întreprinderi sociale, inclusiv persoanelor care proveneau cadrul unor grupuri vulnerabile.

Pentru informații suplimentare:

Manager proiect: Adrian Valentin ISTRATE

Tel. 0757.104.160

Email: monitorizare.is@talmaciu.ro

 

Descarca
(3 desc.)