Serviciul contabilitate
19.05.2021
  • propune pentru aprobare consiliului local virarile de credite si solutii pentru utilizarea fondurilor bugetare.
  • asigura inventarierea anuala a bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin orasului si administrarea corespunzatoare a acestora.
  • urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare
  • asigura plata prin casierie a dreptuilor banesti cuvenite personalului din aparatul consiliului local, al consilierilor si a persoanelor asistate social
  • intocmeste anual si propune primarului proiectul bugetului local al orasului Tălmaciu in vederea aprobarii bugetului anual;
  • asigura respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local
  • verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului local
  • prezinta ordonatorului principal de credite datele necesare pentru evidentierea starii economice si sociale a orasului; colaboreaza cu celelalte compartimente pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta consiliului local.
  • prezinta datele cu privire la evolutia platilor si incasarilor
  • analizeaza achizitiile publice si participa la licitatii, face propuneri la documentatia de licitatie

Conducerea departamentului este asigurata de domnul contabil şef Istrate Adrian Valentin.

Personalul din acest compartimet este format din: Ilie Şoima, Dana Izdrailă, Bădulescu Nadia, Băncioiu Ionela.