Anunț deschidere procedură transparență decizională - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare
15.11.2023

    Astăzi, 15.11.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂLMACIU, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 

            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Prcoedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare

 

            Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include :

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

- raportul compartimentului de specialitate

- anexe la PH

    Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la

 https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

 https://talmaciu.ro/monitorul-oficial-local/ Secțiunea alte documente-informare asupra proiectelor de acte administrative

 https://talmaciu.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-generale-de-interes-public/

 

    • la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu-birou Registratură

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul Registratură.

 

        Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 20.11.2023-29.11.2023 conform formularului disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/   

  - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@talmaciu.ro

- prin poştă, pe adresa Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, jud.Sibiu,

- la Registratură Primăriei Orașului Tălmaciu, la adresa: str.N.Bălcescu nr.24, Tălmaciu, jud.Sibiu,

 

             Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Prcoedurii interne privind casarea autovehiculelor uzate și a contractului de finanțare”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://talmaciu.ro/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice/

             Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

             Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2023 .

           Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0269555401, e-mail: primaria@talmaciu.ro, persoană de contact: Hanea Claudia Ionela

Descarca
(1 desc.)
Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
14.11.2023
 
Descarca
(1 desc.)
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2024
10.03.2023

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

         Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Orasul Tălmaciu pentru anul 2024

 

         pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2023.

 

 

         Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare  la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro în perioada 10.03.2023-23.03.2023

 

 

 

 

 

PRIMAR

IOAN OANCEA

 

 

 

Descarca
(3 desc.)
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și înlocuirea Anexelor 1 și 2 la HCL 44/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2023 prin indexarea cu rata inflaţiei de 5,1 % a celor existente
15.11.2022

 

 

ANUNŢ

 

 

 

         Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea și înlocuirea Anexelor 1 și 2 la HCL 44/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2023 prin indexarea cu rata inflaţiei de 5,1 % a celor existente ,

 

         pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna decembrie 2022.

 

 

         Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare  la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro în perioada 16.11.2022-25.11.2022.

 

 

 

 

 

PRIMAR

IOAN OANCEA

 

Descarca
(5 desc.)
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2023 prin indexarea cu rata inflaţiei de 5,1 % a celor existente.
07.03.2022

Nr.3503/07.03.2022

 

 

ANUNŢ

 

 

 

Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din Oraşul Tălmaciu pentru anul 2023 prin indexarea cu rata inflaţiei de 5,1 % a celor existente ,

 

pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2022.

 

 

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 07.03.2022-17.03.2022.

 

 

 

 

 

PRIMAR

IOAN OANCEA

 

 

 

Descarca
(5 desc.)