HOTĂRÂREA NR.174/2021 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al UAT Tălmaciu și a Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Tălmaciu.
15.05.2023
 
Descarca
(5 desc.)
Regulament privind măsurile metodologice şi organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii şi a dispoziţiilor emise de Primarul Oraşului Tălmaciu
14.01.2022
 
Descarca
(6 desc.)
Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Tălmaciu
20.12.2021
Descarca
(10 desc.)
Regulament organizare si functionare consiliu local
12.10.2021
Descarca
(26 desc.)