Proces verbal anulare concurs
16.06.2023
 
Descarca
(19 desc.)
ANUNT SUSTINERE INTERVIU CONCURS -RESURSE UMANE 16.06.2023
15.06.2023
 
Descarca
(8 desc.)
Solutionare contestatie nr 8342/14.06.2023
15.06.2023
Descarca
(8 desc.)
Anunt amanare examen promovare
07.12.2022
 
Descarca
(8 desc.)
Anunt amanare examen promovare
07.12.2022
Descarca
(3 desc.)
Resurse umane
19.05.2021
  • intocmirea statului de functii respectand criteriile de gradare si nomenclatoarele de functii
  • propune spre aprobare primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorica, numarul de personal din aparatul propriu, atributiile de serviciu si fisa postului si salarizarea acestuia
  • face propuneri pentru intocmirea bugetului local
  • tine evidenta carnetelor de munca, le pastreaza si le completeaza
  • efectueaza lucrari legate de incadrarea, transferarea, pensionarea sau incetarea contractelor de munca pentru personalul din aparatul propriu
  • organizeaza in luna decembrie pentru anul urmator programarea concediilor
  • intocmeste state de plata pentru salariati si asistentii personali ai persoanelor cu handicap
  • intocmeste rapoartele lunare si trimestriale pentru fondul de salarii, venituri salariale realizate efectiv de personal, timp de lucru
  • organizarea si tinerea evidentei necesarului de cadre pentru calificare, recalificare si specializare
  • elibereaza adeverinte solicitate de personalul aparatului propriu privind incadrarea, venituri realizate, etc