Urbanism
19.05.2021
 • eliberarea autorizatiilor de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare conservare si alte lucrari
 • aduce la cunostinta publicului autorizatiile eliberate
 • elibereaza autorizatii de desfiintare pentru toate lucrarile prevazute
 • elibereaza certificate de notare a constructiilor in cartea funciara
 • eliberarea de avize pentru schimbarea destinatiei constructiilor, etc
 • propune masuri necesare pentru legalizarea constructiilor efectuate fara autorizatii sau prin nerespectarea autorizatiilor
 • propune legalizarea situatiilor juridice ale imobilelor – terenuri si cladiri apartinand domeniului public de inters local, de stat
 • informarea persoanelor interesate de prevederile planului urbanistic general
 • intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului in materie
 • asigura informarea cetateniilor si da relatii acestora cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului
 • asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale primarului, pentru evidentierea, valorificarea si buna administrare a domeniului public si privat al orasului Talmaciu
 • participa la toate actiunile consiliului local si ale Primariei, care au drept scop actualizarea evidentei, administrarea , exploatarea, conservarea si intretinerea domeniului public si privat al orasului.

Persoanele răspunzatoare de acest compartiment este Moldovan Daniela -delegate atributii arhitect sef si Barbosa Daniel Gheorghe – consilier urbanism.