Registrul agricol
19.05.2021
  • organizarea evidentelor necesare completarii si actualizarii conform normelor legale a registrului agricol
  • completarea evidentei registrelor agricole
  • completarea si eliberarea de adeverinte cu privire la registru agricol
  • elibereaza certificate de producator si adeverinte legate de terenurile agricole
  • intocmeste documetatia necesara pentru constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
  • intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole, efective de animale existente, productii, constructii gospodaresti, etc
  • verifica modul de folosire a terenurilor
  • rezolva in termenul legal corespondenta primita cu respectarea prevederilor legale
  • exercita alte atributii stabilite prin lege, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.

Personalul care isi desfasoara activitatea in acest compartiment este: Cocă Ioan, Barza Gheorghe, Barza Mariana.