Informatii generale
19.05.2021

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de
capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de
capacitate deplină de exercitiu. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se
poate face numai pe bază de documente.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în
registrul agricol sunt următoarele:

  • a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii
    gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune
    animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare avânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  • b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  • c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi înafara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.