Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
22.02.2021
Descarca
(130 desc.)
Oferta de vânzare a terenului
22.02.2021
Descarca
(132 desc.)
Lista preemtorilor
22.02.2021
Descarca
(90 desc.)
Legea nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014
22.02.2021
Descarca
(147 desc.)
Ordinul 311 privind aprobarea normelor metodologice a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
22.02.2021
Descarca
(162 desc.)