Regulament de organizare şi funcţionare aparat de specialitate-HCL nr.43/31.10.2022
31.10.2022

Regulament de organizare şi funcţionare aparat de specialitate - HCL nr.43/31.10.2022

Descarca
(5 desc.)
Regulament de organizare şi funcţionare compartiment asistenţă socială-HCL nr.7/26.01.2022
26.01.2022

Regulament de organizare şi funcţionare compartiment asistenţă socială-HCL nr.7/26.01.2022

Descarca
Cod etica si de conduită functionari publici si personal contractual
20.05.2021

Codul de etică şi conduită a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul autorităţilor publice locale a comunei Poiana Vadului

Descarca
(4 desc.)
Regulament de ordine interioară
18.05.2021

Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului

Descarca
(15 desc.)