Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ CONCURS SECRETAR UAT
28.09.2023
deschide lista fișiere atașate
Concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier debutant in cadrul Compartimentului stare civila si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apoldu de Jos, judeţul Sibiu.
08.07.2022
 
deschide lista fișiere atașate
Erata anunt concurs post vacant
08.07.2022

ERATĂ

 

 

La anunțul publicat de Primăria Comunei Apoldu de Jos nr. 1559/08.07.2022 privind organizarea concursului în data de 08 august 2022 în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul stare civilă și resurse umane

 

         La anunțul nr. 1559/08.07.2022 publicat de Primăria Comunei Apoldu de Jos, jud. Sibiu, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul stare civilă și resurse umane, în conformitate cu prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:

    • în pag. 2 la secțiunea ”dosare de concurs”,  în loc de ”Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Apoldu de Jos, la secretarul general al comunei, d-ra Lupu Carmen-Aurelia, în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 08 august 2022 –  27 august 2022” se va citi ”Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Apoldu de Jos, la secretarul general al comunei, d-ra Lupu Carmen-Aurelia, în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 08 iulie 2022 –  27 iulie 2022
deschide lista fișiere atașate
Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional
07.02.2022
deschide lista fișiere atașate
Anunt privind organizarea concursului de promovare in clasă pentru funcția de referent grad profesional superior din cadrul Compartimentului impozite și taxe
27.01.2022
deschide lista fișiere atașate
Concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat
21.01.2021
deschide lista fișiere atașate
Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat
21.01.2021
 
Page 1 of 1 (7 items)Prev1Next