Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENȚĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONSTRUIRE PJ
22.09.2022
 • Declaratie fiscala de impunere pentru cladiri rezidentiale/nerezidentiale /cu destinatie mixta aflate in proprietatea PJ ;
 • Copie actului de identitate (administrator);
 • Imputernicire din partea administratorului pentru persoana care depune declaratia;
 • Copie a certificatului de Inregistrare ( C.U.I./C.I F.) – in cazul primei declarari;
 • Copie autorizatie de construire;
 • Preoces verbal de receptive la terminarea lucrarilor;
 • Process verbal de receptive privind stadiul lucrarilor;
 • Declaratie notariala(pentru cele construite fara autorizatie )

 

deschide lista fișiere atașate
ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL CLADIRE-NEREZIDENTIALA
20.09.2022
 • Declaratie fiscala pentru Cladiri Nerezidentiale 
 • Contract vanzare – cumparare , donatie, certificat  mostenitor  etc
 • In cazul construirii/modificarii  : Copie autorizatie de construire, copie schita , plan de situatii, RLV
 • Copie memoriu de arhitectura , Proces verbal de receptie a lucrarilor
 • Certificat de performanta Energetica – pagina clasificare energetica
 • Copie extras CF in anumite cazuri
 • Raport de evaluare

 

deschide lista fișiere atașate
ACTE NECESARE PENTRU INSTRAINAREA UNUI AUTOVEHICUL
19.09.2022
 • Declaratie fiscala (formular tip)
 • Certificatul de atestare fiscala , eliberat de administratia publica locala a propietarului autovehiculului, care atesta ca acesta nu are datorii la bugetul local
 • Cartea de identitate auto , original si copie
 • Actul de identitate al vanzatorului si cumparatorului , original si copie
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul , in copie , precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul

 

deschide lista fișiere atașate
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE AUTOVEHICUL
19.09.2022
 • Declaratie fiscală (formular tip) completata cu datele de identificare ale propietarului si cu datele de identificare ale autoturismului
 • Cartea de identitate auto, original și copie
 • Contractul de vanzare-cumparare , cu nr.de Inregistrare primit de la administratia locala a vanzatorului, 3 exemplare
 • Fisa de inmatriculare , cu viza de radiere de la administratia locala a vanzatorului
 • Certificatul de atestare fiscala, eliberat de administratia locala a vanzatorului
 • Actul de identitate al propietarului , original si copie
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depusedocumentele care sa  ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie, precum si imputernicirea reprezentantului legal a acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul

 

Page 1 of 1 (4 items)Prev1Next