Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ ELABORARE P.U.Z.
26.04.2024

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru P.U.Z. PARCELARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE, initiat de Dl. Gheorghe Gheorghe Gabriel și Gheorghe Simona Elena, pe amplasamentul situat in intravilan comuna Sadu, Str, Sadului, identificat prin CF nr.107496 – SADU, Nr.cad.107496, suprafaţa 7613 mp.

Consultarea primei versiuni poate fi făcută la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119  şi pe site-ul official www.sadu.ro  -categoria “Anunţuri de interes public”.

Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119, zilnic intre orele 8:00 - 16:00, joi între orele 8:00 – 18:00 sau e-mail la contact@sadu.ro. Perioada de consultare: 29.04.2024 – 29.05.2024.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu pe raza UAT Sadu

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ ELABORARE P.U.Z.
13.07.2023

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru P.U.Z. CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE, ANEXE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, initiat de Dna. Neagoe Maria Larisa, pe amplasamentul situat in intravilan comuna Sadu, Zona Valea Morii, Str. DJ106C, Nr. 20 identificat prin CF nr.101285 – SADU, Nr.cad.101285, suprafaţa 682 mp.

Consultarea primei versiuni poate fi făcută la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119  şi pe site-ul official www.sadu.ro  -categoria “Anunţuri de interes public”.

Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119, zilnic intre orele 8:00 - 16:00, joi între orele 8:00 – 18:00 sau e-mail la contact@sadu.ro. Perioada de consultare: 07.07.2023 – 07.08.2023.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu pe raza UAT Sadu,

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ ELABORARE P.U.Z.
25.08.2022

ANUNŢ ELABORARE P.U.Z.

Nr. 10114 / 25.08.2022

 

 

 

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru P.U.Z. CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI – ÎNTOCMIRE ȘI APROBARE P.U.Z. ȘI R.L.U, initiat de Dna. Ene Ionela, pe amplasamentul situat in intravilan comuna Sadu, Zona Valea Plaiului, Trup 7, identificat prin CF nr.102765 – SADU, Nr.cad.102765, suprafaţa 4822 mp.

Consultarea primei versiuni poate fi făcută la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119  şi pe site-ul official www.sadu.ro  -categoria “Anunţuri de interes public”.

Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119, zilnic intre orele 8:00 - 16:00, joi între orele 8:00 – 18:00 sau e-mail la contact@sadu.ro. Perioada de consultare: 25.08.2022 – 08.09.2022.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu pe raza UAT Sadu.

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ ELABORARE P.U.Z.
11.03.2022

Nr. 3592 / 04.03.2022

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru P.U.Z. CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, initiat de Dl. Popa Oprea Ioan, pe amplasamentul situat in intravilan comuna Sadu, Zona Valea Morii, identificat prin CF nr.107449 – SADU, Nr.cad.107449, suprafaţa 3307 mp.

Consultarea primei versiuni poate fi făcută la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119  şi pe site-ul official www.sadu.ro  -categoria “Anunţuri de interes public”.

Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Primariei SADU, str.I.M.Klein, nr.36, tel.0269568119, zilnic intre orele 8:00 - 16:00, joi între orele 8:00 – 18:00 sau e-mail la contact@sadu.ro. Perioada de consultare: 04.03.2022 – 18.03.2022.

Page 1 of 1 (4 items)Prev1Next