Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Procesele verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din circumscriptia electorala nr 35 Laslea.
24.05.2024
deschide lista fișiere atașate
PROCES –VERBAL privind completarea BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 35 LASLEA, JUDEȚUL SIBIU
19.04.2024

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 35, LASLEA

Laslea, str.Principala, nr.33, jud.Sibiu

Telefon 0269/516200, Fax 0269/516200

Nr. 5/19.04.2024

 

 

 PROCES –VERBAL

 

privind completarea BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 35  LASLEA, JUDEȚUL SIBIU

 

           

Încheiat astăzi, 19.04.2024, ora 1530, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35  din comuna Laslea, sat Laslea, nr. 33, județul Sibiu.

 

            Constat că prin procesul-verbal nr. 1 PVC/BEC 2024 încheiat la data de 16.03.2024 cu ocazia constituirii Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 s-au reținut, printre altele, următoarele:

Potrivit adresei Senatului nr. 1311/12.03.2024, transmisă Biroului Electoral Central de Autoritatea Electorală Permanentă prin adresa cu nr. 4671/12.03.2024, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 5C/BEC2024/15.03.2024, secretarul general al Senatului a comunicat, conform art. 2 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în Senat la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi numărul de mandate ale acestora, după cum urmează: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Alianţa USR-PLUS, Alianţa pentru Unirea Românilor şi Uniunea Democrată Maghiară din România.

Prin adresa Camerei Deputaţilor nr. 2/2660/12.03.2024, transmisă Biroului Electoral Central de Autoritatea Electorală Permanentă prin adresa cu nr. 4665/13.03.2024, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 5C/BEC2024/15.03.2024, secretarul general al Camerei Deputaţilor a comunicat, conform art. 2 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în Camera Deputaţilor la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi numărul de mandate ale acestora, după cum urmează: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, Alianţa pentru Unirea Românilor şi Uniunea Democrată Maghiară din România.

Se constată că partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 şi pot desemna reprezentanţi în Biroul Electoral Central sunt următoarele:

                       

                        1. Partidul Social Democrat (PSD) - 157 mandate de senatori şi deputaţi;

                        2. Partidul Naţional Liberal (PNL) - 134 mandate de senatori şi deputaţi;

                        3. Alianţa USR - PLUS - 80 mandate de senatori şi deputaţi;

                       4. Uniunea Democrată Maghiară din România(UDMR) - 30 de senatori şi deputaţi;

                        5. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) - 47 de deputaţi.

                        6. Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale,(Asociatia Partida Romilor Pro-Europa) 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, prin adresa nr. 5235/15.03.2024 a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 5C/BEC2024/15.03.2024, a fost comunicată lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, după cum urmează: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul PRO România şi Partidul Mişcarea Populară.

Se constată că partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 şi pot desemna reprezentanţi în Biroul Electoral Central sunt următoarele:

 

             1.Partidul Social Democrat (PSD) - 10 mandate;

             2.Partidul Naţional Liberal (PNL) - 9 mandate;

             3.Partidul Uniunea Salvaţi România - 4 mandate;

             4.Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate - 4 mandate;

             5.Partidul PRO România - 2 mandate;

             6.Partidul Mişcarea Populară (PMP) -2 mandate;

             7.Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) -2 mandate.

 

Se ia act de faptul că potrivit Sentinţei Civile nr. 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţă publică, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică din data de 16.04.2021, Partidul Uniunea Salvaţi România-USR a fuzionat cu Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate - PLUS, prin absorbţie.

 

            În continuare,  constat că până la data de 18 aprilie 2024, ora 2359, au fost transmise comunicările prevăzute la pct. "59" din Calendarul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2024 din partea partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale menţionate anterior, conform prevederilor art. 2 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, astfel:

 

 

Domnul PASCALĂU GHEORGHE - reprezentant al Partidului Național Liberal, desemnat prin adresa nr. 1794/17.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 4/17.04.2024,

 

Doamna CÎMPEAN DORINA VERONICA  reprezentant al Partidului Mișcarea Populară, desemnat prin adresa nr. 66/16.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Laslea sub nr. 6/17.04.2024,

 

Doamna BANYAI  ILIKE - reprezentant al Partidului PRO România, desemnat prin adresa nr. 36/17.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 7/17.04.2024,

 

 

Domnul FUIOREA VASILE - reprezentant al Partidului Uniunea Salvați România, desemnat prin adresa din data de 17.04.2024 înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. .8/17.04.2024,

 

Doamna SAVU RALUCA GEORGIA- reprezentant al Partidului Social Democrat, desemnat prin adresa nr. 20/11.04.2024  înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Laslea sub nr. 9/18.04.2024,

 

Domnul SERBANICA EMANUEL - reprezentant al Uniunii Democrate Maghiare din România, desemnat prin adresa din 16.04.2024 înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 10/18.04.2024.

 

Doamna LUP CSILLA  ELISABETA reprezentant al Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale,(Asociatia Partida Romilor Pro-Europa)  desemnat prin adresa din data de 18.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 11/18.04.2024

 

Domnul POPA DAN MIHAI - reprezentant al Partidului SOS Romania, desemnat prin adresa  înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 12/18.04.2024.

 

Doamna ETVES RALUCA CRISTINA - reprezentant al Partidului Alianța Unirea Românilor, desemnat prin adresa înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. Comunală nr. 35 Laslea  sub nr. 13/18.04.2024.

 

            Față de cele expuse și observând dispozițiile art. 2 alin. (14) teza a I-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 se completează Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Laslea, în prima etapă, cu următorii reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obținute, precum și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, astfel:

 

1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – doamna SAVU RALUCA.

2.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – domnul PASCALAU GHEORGHE.

3.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA – domnul FUIOREA VASILE.

4.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – domnul SERBANICA EMANUEL.

5. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – doamna ETVES RALUCA CRISTINA.

6. GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE – doamna LUP CSILLA ELISABETA.

 

 

Observând că potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (14) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, completarea birourilor electorale se face în a doua etapă cu câte un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute și având în vedere că potrivit Sentinţei Civile nr. 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţă publică, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică din data de 16.04.2021, Partidul Uniunea Salvaţi România-USR a fuzionat cu Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate - PLUS, prin absorbţie.

Constat că ne aflăm în situația prevăzută de art. 2 alin. (14) teza a III-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024, față de egalitatea numărului de mandate ale Partidului PRO România (2 mandate) și Partidului Mişcarea Populară (2 mandate), astfel că departajarea urmează a se face prin tragere la sorți.

 

În acest sens, au fost convocați pentru data de 19.04.2024, ora 14.30, toți cei 9 (noua) reprezentanți ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale menţionate anterior, iar în urma tragerii la sorți a fost ales reprezentantul "PRO ROMANIA ".

 

Prin urmare,  după parcurgerea celor două etape, s-a completat Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Laslea, cu următorii reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obținute, precum și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, și cu un reprezentant, ales prin tragere la sorți, al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, astfel:

 

1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – doamna SAVU RALUCA GEORGIA

2.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – domnul PASCALAU GHEORGHE.

3.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA – domnul FUIOREA VASILE.

4.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – domnul SERBANICA EMANUEL

5.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – doamna ETVES RALUCA CRISTINA.

6.GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE – doamna LUP CSILLA ELISABETA

7. PARTIDUL PRO ROMANIA – doamna  BANYAI  ILIKE

 

            Astfel fiind completat numarul maxim de membrii din Biroul de Circumscriptie Comunala    nr. 35 Laslea cererea  Partidului SOS Romania  inregistrata sub nr. 12/18.04.2024 nu mai face obiectul completarii B.E.C.C. nr. 35 Laslea.

                                     PREȘEDINTE: POPA ANGELICA ADELA

                                     LOCTIITOR: NEAG LILIANA ELISABETA

deschide lista fișiere atașate
COMPONENTA BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRITPIE COMUNALA NR. 35 LASLEA
19.04.2024
deschide lista fișiere atașate
ANUNT DE PARTICIPARE PROCEDURA PROPRIE SERVICII DE CATERING
26.01.2024
Page 1 of 1 (4 items)Prev1Next