Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Anunț
09.02.2023

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul Comunei Ghelari, vă aduce la cunoștință publică că a fos  inițiat următorul proiect de act normativ, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Comunei Ghelari:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/2023

privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ a Comunei Ghelari pentru perioada 2021-2027

 

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next