Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Inscriere in registrul agricol
04.02.2020

Conform Ordonantei 28/2008 privind Registrul Agricol, persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in Registrul agricol dupa urmatoarele termene: ( MODELUL DE CERERE ANEXAT) 5-28 februarie  pentru datele privind membrii gospodariei,  terenul aflat in proprietate/folosinta/, cladiri si mijloace de transport  cu tractiune animala si mecanica, masini, utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, efective de animale 1-31 mai pentru datele privind categoria de folosinta  a terenului, suprafete cultivate, numarul pomilor in anul  agricol respectiv. Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in Registrul  agricol  si in afara termenelor prevazute in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

deschide lista fișiere atașate
Eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare
04.02.2020

Capitolul III
Regimul de intocmire, de eliberare si de utilizare a carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol

   Art. 7. - (1) Exercitarea activitatilor de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator se realizeaza in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
   (2) Se interzice vanzarea produselor cumparate de la terte persoane in baza carnetului de comercializare.
   Art. 8. - (1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste, in conditiile legii, de catre Imprimeria Nationala, la solicitarea consiliilor judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.
   (2) Costurile generate de tiparire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta din bugetele locale ale judetelor sau, dupa caz, din bugetul local al municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive.

  La articolul 8, alineatul (2) abrogat de art.I pct.8 din Legea 70/2018

   (3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cerere solicitantului de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator si dupa verificarea faptica in teren a existentei produsului/produselor supuse comercializarii.

   (3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani si se elibereaza la cerere solicitantului de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator si dupa verificarea faptica in teren a existentei produsului/produselor supus/supuse comercializarii.

   La articolul 8, alineatul (3) modificat de art.I pct.2 din Legea 170/2017

 

  NOTA ETO: Prevederile art. 3 alin. (2) si art. 8 alin. (3) si (6), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

   Modificat de art.II din Legea 170/2017

    "(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani si se elibereaza la cerere solicitantului de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator, verificarea faptica in teren a existentei produsului/produselor supus/supuse comercializarii si dupa obtinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura sau de la entitatile teritoriale din subordine sau in coordonare, stabilite in conditiile legii, in acest scop, de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare. 

   Modificat de art.I pct.9 din Legea 70/2018

   (4) Autoritatile administratiei publice locale tin evidenta carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis in acest sens si condus, de regula, de persoanele carora le revine sarcina completarii si tinerii la zi a registrului agricol.
   (5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizeaza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum si pentru produse apicole.
   (6) Prima fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine datele privind identitatea producatorului agricol ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor de gradul I, informatiile privind suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primar si ramane nedetasabila la carnet.

   (6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol contine 5 file, cate una pentru fiecare an de valabilitate. Filele se completeaza cu datele privind identitatea producatorului agricol ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor de gradul I, informatiile din fiecare an de valabilitate privind suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primar si ramane nedetasabila la carnet.

   La articolul 8, alineatul (6) modificat de art.I pct.2 din Legea 170/2017

 

  NOTA ETO: Prevederile art. 3 alin. (2) si art. 8 alin. (3) si (6), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

   Modificat de art.II din Legea 170/2017

    (6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol contine 7 file. Filele se completeaza cu datele privind identitatea producatorului agricol ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor pana la gradul II, informatiile din fiecare an de valabilitate privind suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, sunt semnate de primar si raman nedetasabile la carnet." 

    Modificat de art.I pct.9 din Legea 70/2018

    "(7) Filele identice, nedetasabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine date privind denumirea produsului, unitatea de masura, cantitatea transportata, cantitatea vanduta, localitatea de desfacere/piata/data - sa fie in numar de 40 file tiparite identic fata-verso." 

    Completat de art.I pct.10 din Legea 70/2018

   Art. 9. - (1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si modul de completare a acestuia si modelul registrului de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 

Page 1 of 1 (2 items)Prev1Next