Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
04.01.2024

-> Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 *  5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

 * 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele , numărul pomilor în anul agricol respectiv.

 * Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

*  până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent;

* până la 31 mai, pentru datele privind construcţiile noi (clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură;

* până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respectiv.

 

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente.

deschide lista fișiere atașate
INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE COLECTARE A AMBALAJELOR DE PESTICIDE SCAPA 2022
08.04.2022

INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE COLECTARE A AMBALAJELOR DE PESTICIDE SCAPA 2022

deschide lista fișiere atașate
INFORMATII PRIVIND CAMPANIA DE  INFORMARE/COMUNICARE SI CONSTIENTIZARE PENTRU COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA
17.03.2022

INFORMATII PRIVIND CAMPANIA DE  INFORMARE/COMUNICARE SI CONSTIENTIZARE PENTRU COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

deschide lista fișiere atașate
14.06.2021

În cadrul compartimentului îşi desfăşoară activitatea :

NAN ELENA-OTILIA -consilier principal

Dănuleţiu Mihaela – referent.

Page 1 of 1 (4 items)Prev1Next