Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ
21.05.2024
 • Autoritatea contractantă Orașul Agnita informează operatorii economici care au depus oferte în baza Invitației de participare nr.15819/15.05.2024 privind achiziția de Servicii de catering pentru elevii Școlii Gimnaziale Georg Daniel Teutsch Agnita, judetul Sibiu ” în cadrul Programului Național Masă sănătoasă 2024, că ofertantul declarat câștigător este COUNTRY CENTER SRL conform Proces-verbal de evaluare  oferte nr.16112/21.05.2024.

 

deschide lista fișiere atașate
INVITAȚIE PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR pentru achiziția de "Servicii de catering pentru elevii Școlii Gimnaziale Georg Daniel Teutsch Agnita,județul Sibiu"
15.05.2024
 • Autoritatea contractantă Orașul Agnita, intenționează să achiziționeze Servicii de catering pentru elevii Școlii Gimnaziale Georg Daniel Teutsch Agnita, judetul Sibiu ” în cadrul Programului Național Masă sănătoasă 2024.

 

 • În acest sens invităm operatorii economici interesați să transmită ofertă de preț urmărind cerințele minime obligatorii  descrise în INFORMATII PENTRU OFERTANTI (Fișa de date) până la data de 20.05.2024, ora 12,00.

 

 • Ofertele se depun prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: office@primaria-agnita.ro sau la secretariatul Primăriei Orașului Agnita: Piata Republicii, nr.19, Localitatea Agnita, Județul Sibiu
deschide lista fișiere atașate
Rezultat evaluare oferte
02.02.2023
 • În urma evaluării ofertelor primite cu privire la „Servicii acordare credit bancar”din data de 16.01.2023,autoritatea contractantă aduce la cunoștiință operatorilor economici implicați că ofertantul clasat pe locul I este BANCA TRANSILVANIA, conform Proces verbal nr.10349/01.02.2023.
deschide lista fișiere atașate
Răspuns la solicitarea de clarificări Nr.1 din 18.01.2023 privind achiziția publică de servicii de acordare credit bancar
26.01.2023
deschide lista fișiere atașate
Invitație depunere oferte"Servicii acordare credit bancar"
16.01.2023
 • Autoritatea contractantă Orașul Agnita ,dorește consultarea pieței în ceea ce  privește contractarea unui credit de investiții destinat finanțării proiectelor de investiții de interes local care beneficiază de fonduri guvernamentale sau fonduri europene.
 • În acest sens invităm instituțiile bancare interesate să transmită o ofertă indicativă urmărind cerințele minime obligatorii descrise în Fișa de date  precum și în Anexa B atașată  cu Anexele 1,2,3 parte integrantă până la data de 30.01.2023,ora 12:00.
 • Oferta(Propunerea tehnică -Anexa 1 și propunerea financiară-Anexa 2 ) preliminară/indicativă  poate fi depusă în format tipărit la secretariatul Primăriei Orașului Agnita,str.Piața Republicii,nr.19,Loc.Agnita,Jud.Sibiu sau la adresa de e-mail office@primaria-agnita.ro.
deschide lista fișiere atașate
Răspuns la solicitarea de clarificări Nr.1 din 16.11.2022 privind achiziția publică de servicii de acordare credit bancar
17.11.2022
deschide lista fișiere atașate
Invitație depunere oferte"Servicii acordare credit bancar"
14.11.2022
 •  Autoritatea contractantă Orașul Agnita ,dorește consultarea pieței în ceea ce  privește contractarea unui credit de investiții destinat finanțării proiectelor de investiții de interes local care beneficiază de fonduri guvernamentale sau fonduri europene.
 • În acest sens invităm instituțiile bancare interesate să transmită o ofertă indicativă urmărind cerințele minime obligatorii descrise în Fișa de date atașată până la data de 21.11.2022,ora 12:00.
 • Oferta(Propunerea financiară) preliminară/indicativă  poate fi depusă în format tipărit la secretariatul Primăriei Orașului Agnita,str.Piața Republicii,nr.19,Loc.Agnita,Jud.Sibiu sau la adresa de e-mail office@primaria-agnita.ro.
deschide lista fișiere atașate
Achizitie spalator stradal
07.05.2021

Termen limita de depunere a ofertelor: 17.05.2021 ora 12.00

deschide lista fișiere atașate
Furnizarea unei masini de maturat multifuctionala
23.03.2021

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este  31.03.2021, la adresa de email: achizitii@primaria-agnita.ro .

Achizitia acestui produs se va face online prin organizarea unei proceduri simplificate in acest scop dupa aprobarea bugetului pe anul 2021. Rugam operatorii economici interesati sa transmita oferte de pret pentru acest utilaj(incluiv pentru accesoriile optionale) care se incadreaza sau sunt apropiate caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini si care corespund necesitatii autoritatii contractante.

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea solicitarii la adresa de email: achizitii@primaria-agnita.ro

deschide lista fișiere atașate
Servicii bancare
16.02.2021
 • Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS
 • Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul
 • Documentele vor fi înaintate la primăria Orasului cel mai tarziu in data de 23.02.2021 ora 16.00. Vor fi acceptate si oferte trimise prin fax sau pe e-mail achizitii@primaria-agnita.ro / office@primaria-agnita.ro, daca nu depasesc termenul limta de depunere.
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next