Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Raspuns la obiectiile aduse in procedura PUZ
23.01.2024
deschide lista fișiere atașate
Anunt
15.09.2023

Anunt cu privire la construirea unui parc eolian 

deschide lista fișiere atașate
Anunt construire parc eolian
20.04.2023
deschide lista fișiere atașate
Anunt
28.10.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI TUFEȘTI
Nr. 9515 / 28.10.2022

 

„U.A.T. Tufești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M. Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Reabilitare drum comunal DC 16 între DJ 212 – limita U.A.T. Tufești”, propus a fi
amplasat în jud. Brăila, com. Tufești, Str. Viziru (DC 16): proiectul propus nu se supune
evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16,
Bl. B5, de luni până vineri, între orele 09:00–13:00, precum și la următoarea adresă de
internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte
reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Brăila.”

deschide lista fișiere atașate
ANUNT DC 16
06.10.2022

U.A.T. Tufești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum comunal DC 16 între DJ 212 – limita U.A.T. Tufești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Tufești, Str. Viziru (DC 16).

 

deschide lista fișiere atașate
MODERNIZARE STRAZI
12.08.2022
Page 1 of 1 (6 items)Prev1Next