Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Modalitati de conteastare potrivit Legii 544/2001
29.09.2022

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei    
autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi 
constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.         
  (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la  
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 
de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.                   
  (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata,  
raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea   
reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate       
initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui    
vinovat.                                                                       
  Art. 22. - (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in          
drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la    
sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala  
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii         
ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la    
data expirarii termenului prevazut la art. 7.                                  
  (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze    
informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau  
patrimoniale.                                                                  
  (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.                           
  (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.                   
    (5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si
sunt scutite de taxa de timbru.

 

deschide lista fișiere atașate
Formular reclamatie administrativa
29.09.2022
Page 1 of 1 (2 items)Prev1Next