Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Anunt dezbatere publica
04.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ADĂMUȘ

PRIMĂRIA

NR. 3.063/04.05.2023

 

ANUNȚ

 

 

COMUNA ADĂMUŞ, cu sediul în localitatea Adămuş, str. Livezilor, nr.78, jud.Mureș, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică pentru proiectul de plan, elaborat pentru ,,Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism aferent comunei Adămuş, județul Mureș,, la Primăria Comunei Adămuş, în data de 08.06.2023, ora 12,00 cu participarea autorităților interesate de plan.

Proiectul de plan, poate fi consultat la sediul titularului de plan, comuna Adămuş, de luni până vineri între orele 9-14.

Comentariile și sugestiile publicului interest se primesc on-line la sediul Primăriei comunei Adămuş, e-mail: adamus@cjmureș.ro, persoana de contact inspector Savu Ana Daniela, până la data de 08.06.2023

           

 

 

PRIMAR,

Miklos Tibor Laszlo

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next