Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
BULETIN INFORMATIV (LEGEA 544/2001)
22.07.2020

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

https://primariaselimbar.ro/despre-noi/legislatie/

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice


https://primariaselimbar.ro/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare/https://primariaselimbar.ro/despre-noi/organizare/organigrama/;https://primariaselimbar.ro/despre-noi/organizare/regulament-de-ordine-interioara/

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

https://primariaselimbar.ro/despre-noi/conducerea/lista-persoanelor-din-conducere-si-agenda-de-lucru-a-acestora/;

https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/numele-si-prenumele-persoanei-responsabile-pentru-legea-544-2001/

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

https://primariaselimbar.ro/contact/datele-de-contacte-ale-autoritatii/

e) audiențe

https://primariaselimbar.ro/contact/program-de-audiente/

 

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venituri/buget-pe-surse-financiare-incepand-cu-anul-2015/https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venituri/bilanturi-contabile/

 

g) programele și strategiile proprii

https://primariaselimbar.ro/despre-noi/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

https://primariaselimbar.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/modalitatea-de-constatare-a-deciziei-si-formularele-aferente-reclamatiei-administrativa-refuz-si-netrimitere-in-termen-legal/

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next