Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
05.03.2021
deschide lista fișiere atașate
BULETIN INFORMATIV publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
10.01.2019
deschide lista fișiere atașate
Dipozitia referitoare la masuri privind aplicarea prevederilor Legii 544/2001 si Legii 52/2003
10.01.2019
Page 1 of 1 (3 items)Prev1Next