Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
CONSULTARE PUBLICA - Plan Urbanistic Zonal pentru “ Ridicare restricție de construire (S=35.592 mp) și schimbare destinație teren din zona amenajată agrement sport, turism, odihnă și spații verzi în zonă unități și complexe turistice, subzone dotări sportive, subzone spații verzi amenajate și zonă căi de comunicații ( Sst=40.860 mp) cu amplasamentul în oraș Bușteni, strada Cumpătu (NC 27110), strada Poligonului (NC 27109, NC 27008, T.14, P.141.), Beneficiar: Munteanu Alexandru Iulian, Proiectant: S.C. ISTBAN CONSTRUCT & CONSULTING SRL, Arhitect: Lidia T Ene, Câmpina, strada Dealului, nr.38
11.05.2023
deschide lista fișiere atașate
Intenție de elaborare a Planului Urbanistic Zonal - Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Bușteni
21.12.2022
deschide lista fișiere atașate
PUG- Incadrarea in teritoriu
06.07.2021
deschide lista fișiere atașate
UTR-uri
06.07.2021
deschide lista fișiere atașate
PUG - Reglementari zonificarea teritoriului
06.07.2021
deschide lista fișiere atașate
Regulament local de urbanism aferent PUG
06.07.2021
deschide lista fișiere atașate
PUG - Unitati teritoriale de referinta si zone de protectie
06.07.2021
Page 1 of 1 (7 items)Prev1Next