Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
544/2001 - Raport pentru anul 2022
01.01.2023
deschide lista fișiere atașate
Raport de aplicare a Legii 544/2001 - Anul 2021
25.01.2022
 
deschide lista fișiere atașate
Raport aplicare Legea Nr. 544/2001 pe 2020
20.08.2021
 
deschide lista fișiere atașate
Raport de evaluare a implementării Lg. 544/2001 în anul 2019
04.05.2020
deschide lista fișiere atașate
Accesul la informațiile de interes public
01.04.2020

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total de solicitări de informaţii de interes public
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil
 • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
 • numărul de solicitări adresate
 • numărul de solicitări adresate de persoane fizice
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
 • numărul de reclamaţii
 • numărul de plângeri în instanţă
 • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
 • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii
Page 1 of 1 (5 items)Prev1Next