Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ LICITATIE PUBLICĂ
24.05.2024

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

 

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:
  • ORAȘUL HÂRȘOVA, cod fiscal 7453165, cu sediul în str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, oraș Hârșova, județul Constanța, telefon/fax 0241870300; 0241870301, int. 115, email urbanism@primariaharsova.ro
  1. Informatii generale privind obiectul concesiunii: teren apartinand domeniului privat al orașului Hârșova, situat în intravilanul orașului, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019, după cum urmează:

- teren intravilan situat în str. Celea Mare nr. 2, categoria de folosință ”curți construcții”, domeniul privat oraș Hârșova, nr. inventar 100121.

Funcțiuni permise: spații de producție, extindere cimitir musulman, spații depozitare, spații pentru prestări servicii, ateliere

3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

- în urma unei solicitări adresată orașului Hârșova.

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

- Orașul Hârșova, Compartiment Urbanism Amenajare Teritoriu și Cadastru.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

- 100 lei/exemplar și se va achita la Casieria institutiei sau în contul concedentului RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Trezoreria Hârșova, cod fiscal 7453165.

3.4.1. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 03.06.2024, ora 16.00.

3.4.2. Data limita pentru răspuns la clarificări: 07.06.2024, ora 12.00

  1. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 12.06.2024, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

- Registratura orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depuse documentele de înscriere la licitatie: - 1 exemplar original.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de deschidere a ofertelor: 13.06.2024, ora 10.00, la sediul Orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente în solutionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Str. Traian, 31, Constanta, Constanta, 900725, Constanța 900178, Telefon: 0241 551 345
  3. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicării: 24.05.2024.
deschide lista fișiere atașate
Anunt colectiv
17.05.2024

  ANUNŢ COLECTIV                                                  

 

 

În temeiul prevederilor art. 47, alin. 5, alin.6 și 7, din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm prin publicitate că au fost emise acte administrativ fiscale pentru următorii debitori:

 

deschide lista fișiere atașate
Anunt colectiv
14.05.2024

  ANUNŢ COLECTIV                                                  

 

 

În temeiul prevederilor art. 47, alin. 5, alin.6 și 7, din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm prin publicitate că au fost emise acte administrativ fiscale pentru următorii debitori:

 

deschide lista fișiere atașate
Delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de votare din cadrul UAT Hârșova, pentru alegerile din data de 09.06.2024
13.05.2024

Delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de votare din cadrul UAT Hârșova, pentru alegerile din data de 09.06.2024

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC! Buruiana AMBROZIA
09.05.2024

Buruiana AMBROZIA

Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii ?

Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustiei, în funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice, Ambrosia artemisiifolia este o plantă anuală, răspândită în toată Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea centrală a acesteia. Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50 -100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădăcina pivotantă, foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta este păroasă, cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă și diametru mare la bază.

Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lobate, având pețiolurile cu aripi de culoare gri- verde argintie dinspre partea superioară spre partea inferioară. Frunzele sunt dispuse opus la baza tulpinii și altern în partea superioară și pe ramificații. Florile bărbăteşti, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în vârful ramurilor, având forma alungită și compactă, asemănătoare unui spic. În figurile 4 -7 este prezentată buruiana în faza de maturitate, când se formează inflorescențele care produc polen. La baza inflorescenţelor bărbăteşti, se află cele femeieşti care se prezintă sub forma unor glomerule în care se găsesc de obicei 2-3 flori femeieşti, lipsite de înveliş floral.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului. prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august - septembrie, şi se întinde până spre sfârșitul lui octombrie.

Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă ovoidă, care conține o singură sămânță mică de culoare maron și cu un vârf în formă de săgeată. Planta se înmulţește prin seminte, care pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani planta se înmulțește extrem de mult, în populații compacte și răsare eșalonat. Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele crescând odată cu majoritatea buruienilor, iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la jumătatea lunii iulie, când începe să înflorească. Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi. Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din luna decembrie.

 

Unde poate fi întâlnită/răspândită ?

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. În România, ambrozia este răspândită în aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline. Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor (Fig. 8), pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite (Fig. 9), pe șantierele de construcții (Fig. 10), în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănătatea omului ?

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase.

Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia ?

Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăuncioare de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3. În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani.

Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia. Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.

Cum se manifestă alergia la ambrozia ?

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, putându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și extremitățile. Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală. Este important de menționat faptul că între creșterea concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni, în care se poate începe tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților. Astfel, cu o investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiologică, putem alerta eficient populația cu privire la prezența polenului în aer.

 

 

Puteți consulta mai multe informații în documentul atașat.

Link-uri utile:

www.madr.ro

www.ms.ro

www.mmediu.ro

Pentru informații utile vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților administrației publice locale.

deschide lista fișiere atașate
Anunt colectiv
08.05.2024

  ANUNŢ COLECTIV                                                  

 

 

În temeiul prevederilor art. 47, alin. 5, alin.6 și 7, din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm prin publicitate că au fost emise acte administrativ fiscale pentru următorii debitori:

 

deschide lista fișiere atașate
Lista debitori PJ debite restante
30.04.2024

                                                                         Lista debitorilor Persoane Juridice care înregistrează obligații fiscale restante la 30.04.2024

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ LICITATIE PUBLICĂ
30.04.2024

Nr. 7369 / 30.04.2024

 

ANUNȚ  DE  LICITAȚIE PUBLICĂ  DESCHISĂ

 

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:
  •  ORAȘUL HÂRȘOVA, cod fiscal 7453165, cu sediul în str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, oraș Hârșova, județul Constanța, telefon/fax 0241870300; 0241870301, int. 115, email urbanism@primariaharsova.ro
  1. Informatii generale privind obiectul concesiunii: teren apartinand domeniului privat al orașului Hârșova, situat în intravilanul orașului, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019, după cum urmează:

- teren intravilan situat în str. Celea Mare, categoria de folosință ”curți construcții”, domeniul privat oraș Hârșova, nr. inventar 100121.

Funcțiuni permise: spații de producție, extindere cimitir musulman, spații depozitare, spații pentru prestări servicii, ateliere

3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

- în urma unei solicitări adresată orașului Hârșova.

3.2. Denumirea și adresa  compartimentului din cadrul concedentului,  de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

- Orașul Hârșova, Compartiment Urbanism Amenajare Teritoriu și Cadastru.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

- 100 lei/exemplar și se va achita la Casieria institutiei sau în contul concedentului RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Trezoreria Hârșova, cod fiscal 7453165.

3.4.1. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2024, ora 16.00.

3.4.2. Data limita pentru răspuns la clarificări: 15.05.2024, ora 12.00

4.   Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2024, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

- Registratura orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie  depuse  documentele  de înscriere la licitatie: - 1 exemplar original.

5.   Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de  deschidere  a  ofertelor: 21.05.2024, ora 10.00, la sediul Orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța.

6.   Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente în solutionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Str. Traian, 31, Constanta, Constanta, 900725, Constanța 900178, Telefon:  

0241 551 345

7.   Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicării: 30.04.2024.

 

 

PRIMAR,

Viorel IONESCU

 

deschide lista fișiere atașate
Anunt colectiv
16.04.2024

         Anunt colectiv privind comunicarea actelor administrativ fiscale

deschide lista fișiere atașate
ANUNȚ PUBLIC privind închirierea terenurilor extravilane - PĂȘUNE, proprietate privată a oraşului Hârşova, județul Constanţa, prin procedura de atribuire directă cu şedinţă publică
03.04.2024

 

 

 

                                          ANUNȚ PUBLIC

privind închirierea  terenurilor extravilane - PĂȘUNE, proprietate privată a oraşului Hârşova, județul Constanţa, prin procedura de atribuire directă cu şedinţă publică

 

 

Conform HCL nr. 24/27.02.2024, Oraşul Hârşova, județul Constanţa, anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 10,52 hectare teren extravilan-pășune, în ședință publică, prin atribuire directă, conform tabelului:

 

 

Nrcrt

 

Trup de pajiște

Suprafața TOTALĂ

- hectare

 

BF/SOLA/ha

1

UT 1

Pășune Vadu-Oii 1

 

10,52

 

14

 

5,36

 

 

 

4140

2,87

30

2,29

 

TOTAL SUPRAFAȚĂ

10,52

 

 

 

 

          Nivelul minim al închirierii este de 275,60 lei/ha/an.

          Ședința  publică  pentru  închirierea prin atribuire  directă, a terenului extravilan-pășune, va  avea  loc  în data de 17.04.2024,  ora 10.30, la sediul Primăriei oraşului Hârşova, strada 1 Decembrie 1918, jud. Constanţa.    

           

         Înscrierile se fac la sediul Primăriei oraşului Hârşova, judeţul Constanţa în perioada  03.04.2024– 12.04.2024. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Hârşova, judetul Constanţa.

 

 

 

 

 

           Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire directă ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar şi Agricultură din cadrul Primăriei oraşului Hârşova, din localitatea Hârşova, strada 1 Decembrie 1918, nr 1, jud. Constanţa, telefon 0241/870300 int. 131, începând cu data de  03.04.2024.

 

 

 

                                                                                                                                               

Page 1 of 7 (61 items)Prev1234567Next