Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A NAŞTERII ŞI DECESULUI
18.05.2020

ANUNŢ IMPORTANT:

 Potrivit O.U.G. nr. 70/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, parte I, nr. 394/ 14.05.20202, privind reglementarea unor măsuri cu privire la înregistrarea naşterilor şi deceselor, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, perioada de transmitere a documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces, de către emitenţi la S.P.C.L.E.P. - Stare Civilă, se prelungeşte pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă. Documentele vor fi transmise prin fax sau mijloace electronice.Termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice, de la data încetării din viaţă a persoanei, iar în situaţia când decesul intervine din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului, se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

 Documentele necesare, care se vor prezenta la medic, pentru declararea decesului sunt:

-  cartea sau buletinul de identitate a persoanei decedate;

 - certificatul de naştere a persoanei decedate;

- certificatul de căsătorie a persoanei decedate ( dacă este căsătorită ).

Documentele necesare, care se vor prezenta la medic, pentru declararea copilului născut viu sunt:

- cărţile de identitate ale părinţilor;

- certificate de naştere ale părinţilor;

-  certificatul de căsătorie ( dacă sunt căsătoriţi).

 Actele de identitate ale cetăţenilor români, a căror valabitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă, rămân valabile pe o perioadă de  90 de zile, de la încetarea stării de urgenţă.

deschide lista fișiere atașate
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A NAŞTERII ŞI DECESULUI
21.04.2020

ANUNŢ IMPORTANT!

În conformitate cu prevederile art.12 alin (1) din Decretul nr.240/2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, documentele care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces se trasmit de către medici sau persoanele desemnate, la Compartimentul SPCLEP - Stare Civilă, prin e-mail : stare-civila@primaria-harsova.ro sau la nr. fax: 0241/872.435.

Documentele necesare înregistrării naşterii sunt:

  - certificatul medical constatator al nou născutului;

  - actele de identitate ale părinţilor;

  - certificatul de căsătorie sau certificatele de naştere ale părinţilor (dacă nu sunt căsătoriţi);

 - declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, în cazul când părinţii au adresa de domiciul diferită.

Documentele necesare înregistrării decesului sunt:

 - certificatul constatator al decesului;

 - actele de identitate ale decedatului şi celui care declară decesul;

 - certificatul de naştere şi căsătorie a decedatului.

 

 

 

Page 1 of 1 (2 items)Prev1Next