Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BVC an 2024
29.12.2023

ORAȘUL HÂRȘOVA

29.12.2023

Primăria orașului Hârșova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli, a Listei investițiilor, obiectivelor și dotărilor independente ale UAT Hârșova pe anul 2024

Având în vedere prevederile legii 273/2006, este necesară aprobarea de către U.A.T Hârșova a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a listei investițiilor, obiectivelor și a dotărilor independente ale U.A.T Hârșova, pe anul 2024, ce se supun consultării publice și se aprobă în maxim 45 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, este necesară publicarea acestuia în vederea aplicării procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a prezentului act normativ.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  • Bugetul de venituri și cheltuieli inițial - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare - sursa A; 
  • Bugetul de venituri și cheltuieli inițial local - sursa D;
  • Bugetul de venituri și cheltuieli sursa G;
  • Lista de investiții a UAT Hârșova

Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei, la www.primaria-harsova.ro.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 12.01.2024:

  • pe e-mail la adresa: secretariat@primaria-harsova.ro
  • prin poştă, la adresa: Str. Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, jud. Constanța, cod poștal 905400;
  • la Registratura instituţiei, de luni până vineri între orele 8:00-14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli, a Listei investițiilor, obiectivelor și dotărilor independente ale UAT Hârșova pe anul 2024

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: www.primaria-harsova.ro

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.01.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0241/870300, e-mail: economic@primaria-harsova.ro.

Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Hârșova poate suferi modificări în funcție de veniturile care urmează să fie comunicate, dar și de cele generate în cadrul dezbaterii publice.

Data publicării: 29 decembrie 2023

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next