Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Informații generale
04.07.2024
    Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul Cernavodă, cod serviciu social 8810ID – I, este un serviciu social, fără personalitate juridică, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primăria Cernavodă - Direcția de Asistență Socială, cu sediul în orașul Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11.
Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul Cernavodă, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciului social reglementat de Legea nr.292/ 2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OG. nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, Anexa nr. 3 din HG nr. 426 /2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, Legea nr. 100/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 
    Scopul serviciului social este de prevenire, limitare sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot afecta viaţa persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice din oraşul Cernavodă.
    Pentru realizarea scopului propus prin serviciul social vor fi furnizate servicii de ingrijire flexibile și adecvate nevoilor persoanelor vârstnice dependente, acordate în mediul în care aceştia trăiesc în vederea asigurării unei vieţi decente şi demne, depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
deschide lista fișiere atașate
Rapoarte de activitate
08.11.2022
deschide lista fișiere atașate
Regulament de organizare și funcționare
28.12.2021
Page 1 of 1 (3 items)Prev1Next