Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului
04.07.2024
Indemnizația de creștere a copilului se acordă în baza OUG nr. 111/2010 și este în cuantum de 85% din venitul net al beneficiarului, realizat în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim - 1651 lei; Cuantumul maxim - 8500 lei;
Dosarul se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Cernavoda, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecărei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate și înaintate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, instituție care instrumentează cererile în vederea efectuării plății.
Termenul de depunere a dosarului de indemnizație de creștere a copilului:
 • 60 zile lucrătoare de la ultima zi a concediului de maternitate;
 • 60 zile lucrătoare începând cu data nașterii copilului în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate.
Acte necesare:
 • Cerere tip pentru  acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulent de inserție;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • Certificatul de naștere pentru ceilalți copii din familie;
 • Certificat de căsătorie;
 • Adeverință tip eliberată de angajator pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
 • Fișa de personal eliberată de angajator pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
 • Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (opțional).
În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Cernavoda.
În cazul suprapunerii nașterilor
În situația  în care persoana beneficiară naște unul sau mai mulți copii pe perioada acordării indemnizației de creștere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma de 1651 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.
Cererea de solicitare a suplimentului pentru suprapunere nașteri se depune după nașterea celui de al 2-lea copil, dar nu mai târziu de a împlini primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Concediul și indemnizația pentru cel de-al doilea părinte
În cazul în care ambii părinți îndeplinesc condițiile de acordare a indemnizației, dreptul la concediul pentru creșterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul și indemnizația se reduc cu o lună.
Dacă celălalt părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea și actele justificative, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani/ 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Prevederile pentru concediul și indemnizația pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situații:
 • În cazul în care persoana îndreptățită (părintele beneficiar) solicită numai acordarea stimulentului de inserție.
 • Stimulentul de inserție este solicitat de persoana îndreptățită (părintele beneficiar) cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
Indemnizația pentru creșterea copilului (2-3ani) copil cu dizabilitate
Dreptul se acordă:
 • Prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiază de dreptul la concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior;
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani și pentru acesta/aceștia a fost acordat anterior concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată;
 • Pentru solicitarea indemnizației lunare de creștere a copilului (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conține pe lângă documentele menționate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap.
 • De asemenea, decizia privind suspendarea activității va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depășească vârsta de 3 ani a copilului.
Formularele pot fi descărcate accesând butonul de mai jos: 
Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next