Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Anunț 12060/2024
04.04.2024

ANUNȚ

În atenția fermierilor,

Având în vedere adresa transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul local Medgidia, înregistrată sub nr.11997/02.04.2024, referitor la Startul Campaniei de primire a Cererilor de Plată din data de 04 aprilie 2024, vă aducem la cunoștință următoarele:

 -În perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024, la Centrele APIA, se vor depune Cererile de plată pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic în anul 2024;

-Fermierii vor putea depune Cererea de Plată prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Instrucţiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile în aplicaţie);

            -Dacă cererea de plată cuprinde şi intervenții din sectorul zootehnic, solicitantul se va adresa întâi responsabilului APIA în vederea completării declaraţiei privind sectorul zootehnic și ulterior va completa cererea pentru suprafaţă prin intermediul aplicației IPA- Online;

-Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere de plată;

-După data limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării;

-Fermierii care nu desfăşoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată pentru suprafeţele/ animalele neconforme;

-Fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe sau plăți anuale  prin intervenții sub formă de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală, finanțate din fonduri europene trebuie să respecte normele privind condiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei) și pe tot parcursul anului de cerere;

-Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii;

-Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz;

-Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată;

-Înainte de semnarea Cererii de plată 2024, solicitanții trebuie să verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă.

deschide lista fișiere atașate
Anunţ 11721/2024
02.04.2024

MĂSURI DE PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ PENTRU PERIOADELE CANICULARE
 

 

        Având în vedere, că o dată cu creșterea temperaturilor apare și pericolul declanșării incendiilor de pădure în apropierea perimetrelor de vegetație uscată, pentru a preveni efectele negative ale situațiilor de urgență specifice sezonului, considerăm necesară informarea  cetățenilor și asociațiilor agricole  care obișnuiesc să dea foc miriștilor și altor suprafețe de vegetație uscată fără a urmări procesul arderii, în sensul de prevenire și combatere a practicilor ilegale și dăunătoare mediului și pădurilor.   

Potrivit prevederilor Legii 265/2006 privind protecția mediului, persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația erboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență ( art.94 alin.1, lit.n ). Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează conform art.96 alin.1 pct.9 cu amendă de la 3000 la 6000 lei pentru persoane fizice, și de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Arderea miriștilor, resturilor vegetale rezultate în urma tăierii viilor, stufului, tufărișului și vegetației erboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 la 60.000 lei conform prevederilor Legii 265/2006 art.98, alin.1,pct.1.

Pentru prevenirea și limitarea pagubelor în păduri datorate eventualelor incendieri de miriști, persoanele fizice și juridice au obligația să realizeze benzi de protecție prin arătură cu lățimea de cel puțin 10 m, înainte de începerea lucrărilor de recoltare a culturilor agricole de poioase la limita cu pădurea.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- condiţii meteorologice fără vânt;

- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

 - izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

- arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- condiţii meteorologice fără vânt;

- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

 - curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

 - supravegherea permanentă a arderii;

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; - interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

deschide lista fișiere atașate
Anunț 9782/2024
20.03.2024

ANUNȚ,

În atenția cetățenilor,

Notificare confirmare focar de pestă porcină africană,

în localitatea Medgidia

 

Având în vedere adresa transmisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Constanța, înregistrată sub nr.9517/18.03.2024 vă aducem la cunoștință faptul că, în data de 15.03.2024, în județul Constanța, s-a confirmat pesta porcină africană, în localitatea Medgidia – zona Iridex, în exploatația d-lui Turcanu Petru (exploatație non-profesională).

S-a dispus declararea oficială a focarului de boală și uciderea imediată a suinei din exploatație. Echipa de medici veterinari oficiali împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit continuă ancheta epidemiologică pentru a clarifica modul în care s-a confirmat prezența virusului pestei porcine africane în exploatație și se asigură de aplicarea urgentă a măsurilor de ecarisare a cadavrelor prin îngropare într-un loc avizat de pe teritoriul U.A.T. Medgidia.

Pe lângă uciderea suinei din focar și ecarisarea cadavrului, Planul de măsuri prevede:

-Instituirea  Zonei de protecție de 3 km în jurul focarului cu coordonatele geografice de latitudine 44,227788 și longitudine 28,290122, reprezentând localitatea Medgidia;

-Instituirea Zonei de supraveghere de 10 km în jurul focarului care cuprinde următoarele localități: Valea Dacilor, Siminoc, Poarta Albă, Nisipari, Castelu, Cuza Vodă, Satu Nou, Remus Opreanu;

-Catagrafia tuturor suinelor din zona de protecție și supraveghere;

-Toți porcii domestici din gospodăriile aflate în zona de restricție se vor ține închiși în exploatații (în spații îngrădite);

-În zona de restricție nici un porc nu intră sau părăsește exploatația;

-Montarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecție la intrările în exploatație, precum

și la clădirile ce adăpostesc porci;

-Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce privește animalele,

produsele și alte materiale în interiorul, dinspre sau spre zona de protecție, pe o durată de 15 zile;

-Toate persoanele care intră sau ies din exploatație trebuie să respecte măsurile de igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspăndire a virusului pestei porcine africane;

-Anunțarea primăriilor locale din zona de restricție pe o rază de 10 km în jurul focarului  PPA confirmat în vederea interzicerii mișcărilor de animale;

-Actualizarea registrelor agricole;

-Informarea și educarea crescătorilor sau deținătorilor de animale cu privire la efectuarea unei inspecții clinice pasive suinelor pe care le dețin și obligativitatea anunțării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor, medicului veterinar de liberă practică împuternicit ori medicului veterinar oficial;

-Ieșirea animalelor domestice receptive din zona de restricție este interzisă cu excepția porcilor destinați abatorizării și a celor care au obținut aprobarea autorităților veterinare locale;

-În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localități, Primăria locală poate emite dispoziții de înștiințare și informare a cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii;

-Interzicerea aglomerărilor de animale din toate speciile și/sau târguri de animale;

-Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

-Evaluarea numărului și arealurilor de viață a mistreților din zona de restricție delimitată.

            Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu a fost exclusă oficial prezența Pestei Porcine Africane.

            Măsurile aplicate în focarul de boală confirmat se realizează în conformitate cu legislația specifică, respectiv Regulamentul (UE) 429/2016, Reg. (UE) 594/2023  și Regulamentul Delegat (UE) 687/2020.

 

deschide lista fișiere atașate
Anunț 8547/2024
13.03.2024

În atenția apicultorilor,

Vă aducem la cunoștință că a fost adoptată OUG nr.14/28.02.2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Documentele necesare în vederea înscrierii:

 • Cerere de solicitare;
 • Copie B.I./C.I al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • Împuternicire/procură notarială și o copie a B.I/C.I. al/a reprezentantului, după caz;
 • Copie a atestatului de producător/copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploatației apicole/stupinei, eliberat de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Județeană, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deține familii de albine la data depunerii cererii.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative este de 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei OUG, respectiv: 01.03.2024 – 11.04.2024.

Cererile se pot depune și electronic, însoșite de documentele justificative pe adresa de mail: albina.ct@madr.ro

Persoane de contact:

 • Mihai Macovei – 0751.113.595
 • Oana Neculcea – 0774.492.623
 • Ana-Maria Vatamanu – 0769.954.192
deschide lista fișiere atașate
Anunt nr. 8548/2024
13.03.2024

ANUNȚ,

În atenția cultivatorilor de tomate în spații protejate

Vă aducem la cunoștință că a fost adoptată OUG nr.13/28.02.2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

 Potențialii beneficiari sunt:

 • Producătorii agricoli persoane fizice;
 • Producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 • Producătorii agricoli persoane juridice;
 • Organismele/Organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Să solicite ajutorul de stat prevăzut de OUG;
 • Să înființeze o suprafață de minimum 1000 mp cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
 • Să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;
 • Să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
 • Să mențină cultura de tomate în spații protejate înființată, până la data efectuării plății.

Documentele necesare în vederea înscrierii:

 • Cerere de acordare a ajutorului de stat;
 • Copie B.I./C.I al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal și  împuternicire/procură notarială dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Copie document pentru coordonate bancare;
 • Adeverința în original, din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care să ateste suprafața de teren cultivată cu tomate în spații protejate, utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 • Pentru persoane juridice – certificat constatator emis de ONRC care prezintă starea la zi a firmei.

 

Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este de 1500 euro pentru 1000 mp.

 

Perioada de depunere a cererilor este până la 10 mai 2024 inclusiv.

 

Fermierii interesați și care îndeplinesc criteriile necesare pot depune solicitare de înscriere la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța.

Contact: 0241.481.431, dadr.ct@madr.ro

deschide lista fișiere atașate
Anunt nr. 8549/2024
13.03.2024

ANUNȚ,

În atenția cultivatorilor de usturoi

Vă aducem la cunoștință că a fost adoptată OUG nr.13/28.02.2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Potențialii beneficiari sunt:

 • Producătorii agricoli persoane fizice;
 • Producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 • Producătorii agricoli persoane juridice;
 • Organismele/Organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

Condiții de eligibilitate:

 • Să solicite ajutorul de stat prevăzut de OUG;
 • Să înființeze culture de usturoi pe o suprafață de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024, după caz;
 • Să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;
 • Să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
 • Să mențină cultura de usturoi înființată, până la data efectuării plății.

Documentele necesare în vederea înscrierii:

 • Cerere de acordare a ajutorului de stat;
 • Copie B.I./C.I al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal și  împuternicire/procură notarială dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Copie document pentru coordonate bancare;
 • Adeverința în original, din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care să ateste suprafața de teren cultivată cu usturoi, utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 • Pentru persoane juridice – certificat constatator emis de ONRC care prezintă starea la zi a firmei

Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este de 1500 euro/ha.

 

Perioada de depunere a cererilor este până la 19 aprilie 2024 inclusiv.

 

Fermierii interesați și care îndeplinesc criteriile necesare pot depune solicitare de înscriere la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța.

Contact: 0241.481.431, dadr.ct@madr.ro

deschide lista fișiere atașate
Anunț nr.8550/2024
13.03.2024

ANUNȚ,

În atenția potențialilor cultivatori de plante modificate genetic

Conform informațiilor primite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța, vă aducem la cunoștință că începând cu 01 ianuarie 2007, în România cultura de soia modificată genetic este ilegală.

Singura plantă modificată genetic pentru cultivare în scop comercial în Uniunea Europeană, în prezent, este porumbul modificat genetic, MON 810, rezistent la Ostrinia nubilalis (Sfredelitorul porumbului).

Autoritatea cultivatorilor de plante modificate genetic în anul 2024, atât pentru cultivare comercială, cât și pentru cercetare, se face în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P.D.R. nr. 61/26.03.2012 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic și măsuri pentru asigurarea coexistenței plantelor modificate genetic cu cele convenționale și ecologice.

Ministerul Agriculturii nu va autoriza importul de semințe modificate genetic, altele decât cele prevăzute în Catalogul Comun al soiurilor din Uniunea Europeană.

deschide lista fișiere atașate
Anunț 44484/2023
22.11.2023

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

            ORAȘUL CERNAVODĂ titular al proiectlui:  ,,Construire parcare autoturisme acoperita Zona Trust (cuprinsă între str. 9 Mai și Aleea Libertății) propus a fi amplasat în județul Constanța orașul Cernavodă, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Constanța : NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire parcare autoturisme acoperită Zona Trust (cuprinsă între str. 9 Mai și Aleea Libertății).

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judetul Constanta, în zilele de luni până vineri între orele 9:00-13:00 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro  . Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului .

deschide lista fișiere atașate
Anunț 43535/2023
16.11.2023

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

            ORAȘUL CERNAVODĂ titular al proiectlui:  ,,Realizare Obiectiv de Investiție ,,Echipare Tehnico-Edilitară, Zona de Lotizări Seimeni Nord Cernavodă,,- continuare lucrări, propus a fi amplasat în județul Constanța orașul Cernavodă, str . Nichita Stănescu/Panait Istrati/ George Călinecu/Octavian Goga/ Tudor Arghezi/ Liviu Rebreanu/ Radu Iordăchescu/ Prelungirea Victoriei/ Nicolae Iorga/ Mircea Eliade/ Tudor Stavru, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Constanța : NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 judetul Constanta, în zilele de luni până vineri între orele 9,00-13,00 precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro  .

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului .

 

deschide lista fișiere atașate
Anunţ 43442/2023
15.11.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAȘUL CERNAVODA prin VICEPRIMAR CÎRJALI ȘERIF, titular al proiectului: “AMENAJARE STR. PELICANULUI, STR. CORBULUI ȘI TREIERIȘULUI (RIGOLĂ PLUVIALĂ, TROTUARE ȘI ASFALTARE), propus a fi amplasat în Orașul Cernavoda, str. Pelicanului/Corbului/Treierișului, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “AMENAJARE STR. PELICANULUI, STR. CORBULUI ȘI TREIERIȘULUI (RIGOLĂ PLUVIALĂ, TROTUARE ȘI ASFALTARE)”, propus a fi amplasat în Orașul Cernavoda, str. Pelicanului/Corbului/Treierișului, județul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din Municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, Județul Comnstanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next