Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
08.11.2022

Documentele necesare în vederea evaluării/reevaluării persoanelor cu handicap

 • Cerere;
 • Actul de identitate - xerocopie;
 • Decizie pensie și cupon pensie sau adeverință de venit impozabil sau adeverință salariat- xerocopie;
 • Referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist - xerocopie;
 • Scrisoare medicală tip de la medicul de familie - xerocopie;
 • Investigații paraclinice ( xerocopie după biletele de ieșire din spital);
 • Anchetă socială efectuată de serviciul specializat din cadrul Direcția de Asistență Socială Cernavoda;

Persoana care a obținut certificat de încadrare într-un grad de handicap grav cu asistent personal, poate opta pentru acordarea unei indemnizații lunare sau pentru acordarea de servicii prin asistent personal.

Pentru acordarea indemnizației lunare sau de serviciile unui asistent personal se solicită avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța ;

După obținerea avizului, pentru acordarea indemnizației lunare beneficiarul depune o solicitare la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei Cernavoda pentru acordare indemnizație lunară.

După obținerea avizului, pentru acordare de servicii prin asistent personal, persoana care dorește să fie încadrată ca asistent personal și care are acordul persoanei cu handicap exprimat în scris, pentru angajare, depune o solicitare în scris la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei Cernavoda.

Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:

 • copie de pe actele de identitate și de stare civilă;
 • copie de pe actele de studii;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
 • declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • acordul DGASPC, exprimat în scris, referitor la opțiunea, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.
Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next