Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Tichete sociale pentru grădiniță
08.11.2022

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se acorda stimulentul educațional  sub formă de tichete sociale în valoare de 105 lei/lună.

Condiții de acordare:

Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se afla în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

Prin excepție, stimulentul educațional se acorda și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei – 558 lei/membru de familie.

Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Stimulentul educațional se acordă:

  • din oficiu pentru familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei.
  • pe baza de cerere, pentru copii aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților

Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.

Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next