Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
INFORMARE DE PRESĂ Noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd cu impact asupra documentației de finanțare pentru tineri fermieri și exploatații mici.
06.09.2021

INFORMARE DE PRESĂ

 

Noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd cu impact

asupra documentației de finanțare pentru tineri fermieri și exploatații mici.

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina web, www.afir.info, Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de Acțiune) și Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Codul)- actualizate. Aceste documente conțin prevederi aplicabile măsurilor de mediu și climă și submăsurilor 4.1Investiții în exploatații agricole, 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Precizăm că este important ca fermierii să cunoască prevederile acestor documente și să facă totodată distincția între acestea.

Astfel, Programul de acțiune pune în aplicare măsurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 din HG nr. 964/ 2000 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare și măsurile stabilite în Codul de Bune Practici Agricole elaborat în conformitate cu Directiva Nitrați (DIRECTIVA CONSILIULUI 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole). Totodată, prevederile Programului de acțiune sunt obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul cărora există exploatații agricole.

Codul de bune practici agricole este un document cu caracter voluntar, care conține și exemple de bune practici care exced măsurile obligatorii cu rol de prevenire și reducere a poluării cu nitrați din surse agricole.

Una dintre cele mai importante modificări aduse celor două documente, cu implicații în elaborarea proiectelor, se referă la metodologia de calcul a dimensionării platformelor de depozitare a gunoiului de grajd.

Potrivit acestei metodologii, dimensionarea se calculează pe baza indicilor de excreție a animalelor deținute, iar noul mod de calcul este inclus ca anexă la ghidurile solicitantului și poate fi consultată pe site-ul AFIR, în secțiunea dedicată măsurilor 6.1 și 6.3 (Anexa nr. 8, respectiv Anexa 9).

Astfel, este imperios necesar ca în vederea depunerii cererilor de finanțare în cadrul noilor sesiuni de primire, solicitanții de fonduri să actualizeze documentația potrivit acestor noi norme.  

Documentele actualizate pot fi consultate și la adresa https://apanoastra.ro/atentie-codul-de-bune-practici-agricole-a-devenit-voluntar-pentru-fermieri-programul-de-actiune-a-ramas-insa-obligatoriu.

 

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă

004 031 860 27 24; birou.presa@afir.info; www.afir.info                                           

 

 

 

deschide lista fișiere atașate
Afis Help Desk Info Nitrati
06.09.2021
deschide lista fișiere atașate
Anunt ANCPI privind publicarea în data de 03.08.2021, în SistemuI Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunt de participare numarul CN1033469 - "Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru și carte Funciara a imobitetor - 297 UAT- uri" prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind ,,Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de inregistrare a proprietăților in zonele rurale din Romania"". Printre cele 297 UAT-uri se numără și comuna Bujoreni (Lotul 287)
11.08.2021
deschide lista fișiere atașate
Informare apicultori
11.05.2020
deschide lista fișiere atașate
Atestat de producător
28.04.2020
deschide lista fișiere atașate
Ajutor minimis tomate
21.04.2020
deschide lista fișiere atașate
anunturi ajutor minims tomate
21.04.2020
deschide lista fișiere atașate
Adresă Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală
12.02.2020
deschide lista fișiere atașate
Adresa catre primaria (productii medii anul 2019) 16.01.2020
23.01.2020
Page 1 of 1 (9 items)Prev1Next