Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Raport evaluare legea 544/2001-2020
14.01.2021
deschide lista fișiere atașate
Formular pentru solicitare in baza Legii 5442001
01.10.2019

CERERE-TIP

- model -

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice 

    ..........................................................

    Sediul/Adresa ..........................................

    Data ........................

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizat :

- în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional) ..................

- pe format de hârtie, la adresa …………………………………………………….

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                                   ........................

                                                  (semnătura petentului)

 

 

 

    Numele şi prenumele petentului 

     .................................................

    Adresa .......................................

    Profesia (opţional) .................

    Telefon (opţional) ..................

    Fax (opţional) ......................

 

deschide lista fișiere atașate
Model-cerere_informatii_de_interes_public
01.10.2019

 

 

Cerere de informatii de interes public

 

 

U.A.T. Comuna Cetatea de Baltă
Cetatea de Baltă, str. Cetății, nr. 32, jud. Alba

Data .................................


Stimate domnule/Stimata doamna ......................................................,


 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cât mai concret documentele sau informatiile solicitate):


.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


Doresc ca informatiile solicitate sa îmi fie furnizate:

 

Pe e-mail, la adresa ...................................................................

Pe e-mail în format editabil: ........................ la adresa ....................................................

Pe format de hârtie, la adresa ...........................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Sunt dispus sa platesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii în format scris).


Va multumesc pentru solicitudine,

 

.......................................
semnatura petentului

 

Numele si prenumele petentului .................................................................
Adresa ...........................................................................................................................
Profesia (optional) ............................................................................
Telefon (optional) .............................................................................

 

 

Page 1 of 1 (3 items)Prev1Next