Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petițiilor ianuarie-iunie 2023
10.07.2023
 
deschide lista fișiere atașate
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare - SC CLODSYS
27.11.2020
deschide lista fișiere atașate
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Consiliul Local al comunei Cetatea de Baltă şi de Primăria comunei Cetatea de Baltă, care constituie informaţii de interes public
01.11.2019
deschide lista fișiere atașate
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
18.10.2019

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

(1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin:

    a) afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

    b) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii;

    c) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop, după caz.

deschide lista fișiere atașate
Lista_acte_normative
01.10.2019
Page 1 of 1 (5 items)Prev1Next