Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Compartiment comercial
19.05.2021
  • analizeaza documentatia depusa privind autorizarea functionarii unitatiilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, urmarind incadrarea in profilul de activitate stabilit de consiliul local si elibereaza autorizatiile de functionare aprobate pentru aceste unitati
  • intocmeste si supune spre aprobare solicitarile privind sistarea unor activitati pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare
  • analizeaza si propune spre avizare programele de functionare a unitatiilor comerciale, verifica reclamatiile si supune spre solutionare contestatiile privitoare la programele de functionare aprobate
  • tine evidenta tuturor agentilor economici din oras care desfasoara activitati comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, furnizand informatiile necesare celorlalte birouri si a altor institutii interesate
  • analizeaza si avizeaza solicitarile privind activitatile de comert stradal, colaborand in acest sens cu biroul urbanism si amenajarea teritoriului, patrimoniul, etc.

Persoana care se ocupa de acest departament in cadrul Primariei Orasului Tălmaciu este domnul Mircea Lupea

 
Page 1 of 1 (1 items)Prev1Next