Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Evidenta populatiei
23.02.2024

 

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ORAŞ TĂLMACIU

                     TĂLMACIU, Str. Piața Textilistilor , nr. 17, cod: 555700,  tel: 555359 / 555401, fax: 0040 – 269 – 550101

 

                Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tălmaciu a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.16/2005 .

         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are în componenţă compartimente având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor, eliberarea cărţilor de identitate, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, analiză şi sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul.

 

        STRUCTURA SERVICIULUI:

 

        Coordonator:                                Secretar Hanea Violeta           telefon: 0269555359 int. 117

        Serviciul Evidenţa Persoanelor: Ag. Şef.Principal Joiţa Ştefan  telefon 0269555359 int. 114

                                                               Consilier Stancu Elena-Delia   telefon 0269555359 int. 114

        Serviciul Stare Civilă:                 Consilier Bărbosa Mariana       telefon 0269555359 int. 115

 

        

     PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

     LUNI, MARŢI şi JOI             07.30 – 16.00                         

   MIERCURI                             07.30 – 18.00  

   VINERI                                    07.30 – 13.30 

 

        PROGRAM DE AUDIENŢE LA COORDONATORUL SERVICIULUI:

 

    MARŢI    8.30-10.00

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   DOCUMENTE NECESARE

PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI, ATRIBUIREA C.N.P., PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

 

 

      

  1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.
  2. actul de identitate;
  3. certificatul de naștere, original;
  4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;
  5. certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;
  7. extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  8. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

 

            

  1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.;
  2. actul de identitate, în cazul deteriorării;
  3. certificatul de naștere, original;
  4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;
  5. certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;
  7. extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  8. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;
  9. pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.-un document oficial cu fotografie de dată recentă-permis de conducere, original, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului.

.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI        

              

 1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.

 2.  actul de identitate;

 3. certificatul de naștere, original;

 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;

 5. certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;   

 6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;

 7. extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

 8. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII, ÎNFIINȚAREA STRĂZII SAU

RENUMEROTAREA IMOBILELOR

         

 1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.

 2.  actul de identitate;

 3. certificatul de naștere, original;

 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;

 5. certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;   

 6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;

 7. extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

 8. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal, în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.;  

2. certificatul de naştere, cu care face dovada identității și a cetățeniei române, original;

3. actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;;

4. certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărâre judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original;

5. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

            

           În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, are obligația să solicite eliberarea actului de identitate.

 

     

   ELIBERAREA  PRIMULUI ACT DE IDENTITATE

DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

  1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.;
  2. certificatul de naștere, original;
  3. declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  5. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN

STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

                  1.cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului

                    S.P.C.E.P.;

2. certificatul de naștere, original;

      3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;

      4. certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; 

5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original;

6. extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

7. documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate

8. pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original, sau certificatul de cetățenie română, original;

9. actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine, în original.

 

 

ELIBERAREA  CĂRȚII  DE IDENTITATE CA URMARE A

DOBÂNDIRII CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P.;
 2. certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original; în cazul minorilor care au împlinit 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre parinți;
 3. certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de casătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original;
 4. certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;;
 5. extrasul de carte funciară sau documentul, în original, cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 6. un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul Românie, original;
 7. dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 8. documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original, după caz.

            La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză are obligația să predea documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului.

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

(CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESRE

PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE)

 

             1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P;

             2.  2 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm la bază;

 3.  documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu ( certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul/hotărârea de divorț, dovada adresei de domiciliu), original;

 4.  documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

            1.  cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P;

  1. 2 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
  2. pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original;
  3. certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/eliberatde oficiile de stare civilă române, original;
  4. certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;;

6.   dovada adresei de reședință din România, original;

7.   documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii.

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII

PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

 

   1. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, semnată în prezența lucrătorului S.P.C.E.P;
   2. actul de identitate în original;
   3. documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original.

 

             

                                  FORMULARUL  E 401 PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

       

           Cererea tip (se primeşte la ghişeu) pentru completarea părţii B a formularului E 401 privind componenţa familiei pentru acordarea prestaţiilor familiale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale UE, se depune împreună cu formularul cu partea A completată în întregime , de către lucrătorul migrant român sau prin împuternicit prin procură specială, la ghişeul S.P.C.E.P.de la locul de domiciliu.

          Solicitarea completării formularului E401 partea B se poate face direct de către instituţiile competente  pentru acordarea prestaţiilor familiale din statul membru al UE unde se află cetăţeanul român, sau prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu.

         

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU REȘEDINȚĂ SE FACE CU:

         

             a) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ;

             b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul din documentele prevăzute la litera a);

            c) declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;

            d) documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință;

             e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal.

 

                CONSIMȚĂMÂNTULGĂZDUITORULUI

 

        -În situația în care solicitantul nu este propietarul imobilului, consimțămantul găzduitorului ori al reprezentantului legal/persoanei împuternicite se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate,în prezența personalului serviciului  public comunitar de evidență a persoanelor.

 

-În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii,împreuna cu slicitantul ,declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului  de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și,cu cel mult 6 luni înaite de această dată,la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritațile străine competente(în  acest ultim caz,declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

 

   CERTIFICATUL PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT ÎN

 REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

         Certificatele privind domiciliul înregistrat în registrul național de evidență a persoanelor sunt eliberate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și de către direcțiile județene de evidență a persoanelor. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

        Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau la direcțiile județene de evidență a persoanelor.

         Cererea de eliberare a certificatului se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială,

           Documente necesare:

      • actul de identitate, în original;
      • cererea privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.;
      • cererea pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul, valabil în spațiul U.E.;
      • procură specială autentificată la notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului și cetățeniei române, în original.
deschide lista fișiere atașate
Anunț privind notarea imobilelor ca locuița a familiei
02.11.2022

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

DISPOZIȚIILE CODULUI CIVIL PRIVIND LOCUINȚA FAMILIEI

Dispozițiile art.321 alin,(1) Cod Civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este ”locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”.

Reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321 Cod Civil, ”Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că ”Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată locuința acesteia.”

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire  la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului.

În acest context, vă aducem la cunoștință că este necesar consimtământul scris al celuilalt soț, în situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei și, totodată, în acest caz, se impune prezentarea unui extras de carte funciară care atestă acest fapt.

Page 1 of 1 (2 items)Prev1Next