Anunțuri
x
deschide lista fișiere atașate
Declarație avere 2024 Velicu Gheorghe
17.06.2024
 
deschide lista fișiere atașate
Declarație interese 2024 Velicu Gheorghe
17.06.2024
 
deschide lista fișiere atașate
Anunț Public: privind Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
27.09.2022

Anunț Public: privind

Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. Persoanele fizice și juridice care au construit în curți fose septice sau toalete cu bazin au obligația conform art.11 alin. (2) din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, să se înregistreze până la finalul lunii noiembrie 2022 în ”Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate”,  și sa informeze Primăria Orasului Talmaciu .

Informațiile se completează și se transmit on-line, conform ”Chestionar pentru înregistrarea în Registru„ de pe site-ul: https://primaria@talmaciu .ro

         În cazul persoanelor care nu utilizează mijloacele electronice, acestea pot găsi formularul pe site-ul Primariei Talmaciu sau tipărit la sediului Primăriei Orasului Talmaciu.( atasat cererea)

          După completare, acestea se vor depune la Registratura Primăriei , pentru înregistrare, dovadă că s-au achitat de această obligație. În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

ATENȚIE! Obligația se aplica atat sistemelor existente, cat si in cazul celor care sunt in curs se constructie!

 

deschide lista fișiere atașate
Regulament de organizare si functionare-Apa-Canal
19.05.2021

Directorul SC Apa Canal Talmaciu SRL, Velicu Gheorghe

deschide lista fișiere atașate
Declaratia de avere
19.05.2021
deschide lista fișiere atașate
Declaratie de interese
19.05.2021
Page 1 of 1 (6 items)Prev1Next