Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202443
Dispoziție individuală: privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a unui funcționar public de execuție, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de Stare Civilă și Resurse Umane, începând cu data de 01.02.2024
...X
202442
Dispoziție individuală: privind majorarea salariului de bază pentru doamna Oană Maria asistent medical comunitar
...X
202441
Dispoziție individuală: privind desemnarea consilierului de etica din cadrul Primariei Apoldu de Jos
...X
202440
Dispoziție individuală: privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2024 ce se vor efectua de beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
...X
202439
Dispoziție individuală: privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, în cadrul programului de interes național Fiecare Copil în Grădiniță
...X
202438
Dispoziție individuală: privind acordarea venitului minim de incluziune pentru dna Ungurean Elena
...X
202437
Dispoziție individuală: privind împuternicirea ofițerului de stare civilă delegat pentru a constata și aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 119/1996 republicată și cu modificările și completările ulterioare
...X
202436
Dispoziție individuală: privind majorarea indeminzatiei acordata persoanelor cu handicap grav incepand cu data de 01.01.2024
...X
202435
Dispoziție individuală: privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru energie - pentru consumul de combustibil solizi si/sau petrolieri si pentru consumul de energie electrica dlui TANASE LIVIU
...X
202434
Dispoziție individuală: privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna Bezna Beatrice Stefania
...X
202433
Dispoziție individuală: privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna Bugner Cristina Elena
...X
202432
Dispoziție individuală: privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 13 titulari
...X
202431
Dispoziție individuală: privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
...X
202430
Dispoziție individuală: privind convocarea Consiliului Local Apoldu de Jos in sedinta ordinara
...X
202429
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului lunar brut al dnei Tatu Irina, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202428
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului lunar brut al dnei Mihu Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202427
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului lunarbrut al dlui Muica Nicolae, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202426
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului lunarbrut al dnei Marcu Lidia, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202425
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului lunarbrut al dnei Gavozdea Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202424
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului brut lunar al dnei Baba Ana, asistent personal al persoanei cu handicap grav
...X
202423
Dispoziție individuală: privind îndreptarea erorii materiale din DISPOZIȚIA NR. 18/2024 pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-lui Beznă Romică
...X
202422
Dispoziție individuală: prinvind indreptarea erorii materiale din Dispozitia 17/2024 pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-lui Domnariu Vasile
...X
202421
Dispoziție individuală: privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia 16/2024 pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-nei Olteanu Paraschiva
...X
202420
Dispoziție individuală: privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia 11/2024 pentru stabilirea modalitatii tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului doamnei Balascuta Ana Simona - consilier asistent în cadrul Compartimentului stare civila si resurse umane al Primariei comunei Apoldu de Jos
...X
202419
Dispoziție individuală: privind recuperarea de la dna Gottschling Adriana a unor drepturi salariale acordate necuvenit
...X
202418
Dispoziție individuală: pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-lui Beznă Romică
...X
202417
Dispoziție individuală: pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-lui Domnariu Vasile
...X
202416
Dispoziție individuală: pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-nei Olteanu Paraschiva
...X
202415
Dispoziție individuală: pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului d-lui Istrate Ioan Florin – consilier personal al viceprimarului Comunei Apoldu de Jos
...X
202414
Dispoziție individuală: pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea salariului dlui Nan Laurentiu Marian – referent în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei Comunei Apoldu de Jos
...X
Page 1 of 29 (855 items)Prev1234567272829Next